IPv6

Vít Rusňák, xrusnak@fi.muni.cz

Obsah

Historie IPv6

Internet Protocol version 6 (dále jen IPv6) je následník protokolu IPv4. Jeho vznik iniciovaly studie z roku 1990 a 1992, které předpovídaly brzké vyčerpání stávajícího adresního prostoru.


Vlastnosti IPv6


Hlavička IPv6 paketu

  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | Verze |Priorita|           Značka toku       |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |      Délka dat     | Další hlavička|  Max. skoků |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |                                |
  +                                +
  |                                |
  +           Adresa odesílatele            +
  |                                |
  +                                +
  |                                |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |                                |
  +                                +
  |                                |
  +            Cílová adresa             +
  |                                |
  +                                +
  |                                |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Adresní prostor a jeho reprezentace


Druhy adres

Unicastové adresy

Určeny pro individuální adresy. Tři základní typy:

Formát unicastových adres má hierarchickou strukturu. Ta však může být koncovým uzlem ignorována.

Speciální adresy:

Anycastové adresy

Jedna unicastová adresa přiřazena více rozhraním. Pakety jsou doručeny na právě jedno nejbližší rozhraní. Adresy jsou syntakticky nerozlišitelné od unicastových. Každý uzel, jehož rozhraní má anycastovou adresu, to musí vědět.
Anycastovou adresu může mít pouze rozhraní směrovače. Anycastová adresa nesmí být použita jako zdrojová adresa IPv6 paketu. Využívá se např. pro označení skupiny směrovačů, pro komunikaci se skupinou.
Předdefinovaná anycastová adresa: n bitů subnet prefix a 128-n bitů nulových.

Multicastové adresy

Multicast je v IPv6 definován precizněji než v IPv4. Multicast je využíván při autokonfiguraci
Základní struktura: 8 bitů jedniček, 3 bity nulové, T bit, 4 bity rozsahu.
T bit - Temporary bit, 0 odpovídá permanentní, obecně známe multicastové adrese
Rozsah:

Běžné multicastové adresy:


Autokonfigurace

Dva druhy, které se vzájemně mohou doplňovat:

Stavová

Bezstavová


Bezpečnost

IPv6 poskytuje 2 bezpečnostní mechanismy: Oba mechanismy mohou být použity zároveň, či každý zvlášť.

Authentication Header

Přídavná hlavička, která podporuje autentizaci odesílatele paketu a integritu jeho obsahu. Je algoritmicky nezávislá.

Encapsulating Security Header

Tato hlavička zajišťuje integritu a tajnost přenášených paketů.

Mobilita

Základní vlastnosti: Důležité pojmy:

Konfigurace v Linuxu

Pro zajištění správné funkcionality v Linuxu je prvním krokem mít v jádře zakompilovánu podporu IPv6. Potom lze IPv6 rozhraní konfigurovat obvyklým způsobem pomocí ifconfig a route.

ifconfig eth0 inet6 add fec0::30
route -A inet6 add default fec0::1

Tunel vytvoříme pomocí příkazu iptunnel. Tím vytvoříme IPv6-to-IPv4 rozhraní, které nakonfigurujeme ho pomocí ifconfig.

iptunnel add 6to4 mode sit remote 10.0.90.1 local 10.0.90.2 ttl 8
ifconfig 6to4 up
ifconfig 6to4 add fec0:0:0:90::2
route -A inet6 add fec0:0:0:90::/64 dev 6to4

Chceme-li, aby Linuxový stroj fungoval jako router, musíme na něm zprovoznit radvd - démona zpracovávajícího zprávy typu router advertisement a router solicitation.

emerge -v radvd

V gentoo se konfigurační soubor radvd defaultně nachází v /etc/radvd.conf. Nejjednodušší konfigurace vypadá takto.

interface eth0            # Konfigurace pro rozhrani eth0.
{
    AdvSendAdvert on;      # Demon bude odpovidat na dotazy.
    prefix 2001:db8:0:1::/64   # Jako odpoved bude zasilan prefix 2001:db8:0:1::
    {
        AdvAutonomous on;  # Prefix muze byt pouzit pro autonomni autokonfiguraci.
    };
};

Použité zdroje