DNS – Domain Name System


Obsah
Motivace DNS
Pojmy DNS
Jak to funguje
Konfigurace DNS v Linuxu
Bezpečnost
Nástroje
Použité zdroje a odkazy

Motivace DNS

Jednotlivé uzly v internetu jsou identifikovány pomocí IP adres, které jsou celosvětově unikátní. Ty jsou ale těžce zapamatovatelé a neříkají nic o umístění uzlu v síti. Proto se spolu s IP adresami používají symbolická doménová jména. Je tedy potřeba umět přiřazovat doménovému jménu IP adresu a opačně. Původně tento překlad probíhal pomocí záznamů v /etc/hosts. Toto řešení se však společně s rozšiřováním internetu stalo napoužitelné a byl tedy navržen DNS.


Pojmy DNS

DNS

zkratka může podle kontextu znamenat celkový systém, name server nebo protokol

Hierarchie domém

. > cz > muni > fi > lab; stromová struktura; delegování autorit

FQDN

Fully Qualified Domain Name; celosvětově jedinečné; lab.fi.muni.cz

Top-level domains

domény národní a generické; nad nimi ještě doména "."

Národní domény

vymezené územím státu; dvouznakový název – ISO3166

Generické domény

Nadnárodní; .com, .edu, .net, .int, .org, .mil, .gov, .info, ...

Name server

server překládající jména v doménovém tvaru na IP a naopak; každá doména musí mít (alespoň jeden) nameserver

Primary DNS

name server nastavovaný správcem domény; právě jeden v doméně

Secondary DNS

záložní name server (záloha dat, dostupnost); automaticky zrcadlí obsah primárního DNS

Cache-only DNS

server se pouze táže dál a uchovává si záznamy; nemá doménu

Autoritativní a neautoritativní odpověď/server

každý server je autoritativní pro vlastní doménu (pokud ji má – viz. cache-only servers); autoritativní odpověď pokud server odpovídá na dotaz o vlasní doméně; neautoritativní pokud odpovídá z cache

Kořenové DNS

name servery pro doménu "."; v současnosti 13 kořenových name serverů označených písmeny A až M

Resolver

klient DNS – tazatel; v Linuxu standartní knihovna C; nastavení /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf


      
#/etc/resolv.conf 
nameserver 192.168.1.254 #adresa name serveru, ktereho se resolver dotazuje
      
      


      
#/etc/nsswitch.conf
hosts:	files dns #mrkni nejdriv do /etc/hosts a pak se teprv ptej DNS
      
      


Jak to funguje

Resolver se ptá nejbližšího name serveru. Pokud server zná odpověd, odpoví ihned. Pokud server nezná odpověď, může se zachovat dvěma způsoby:

Resolver takto zjistí (v nejhorším případě) adresy všech DNS pro jednotlivé domény v pořadí od nejvýznamější (cz, muni, fi, lab) a nakonec požadovanou IP. Aby se pokaždé nemusela celá procedura opakovat, DNS si určitou dobu pamatují odpovědi.


Konfigurace DNS v Linuxu

Nejpoužívanějšími implementacemi DNS v Linuxu jsou BIND a djbdns. BIND (Berkeley Internet Name Domain) je referenční implementací DNS.

[ Djbdns je produkt profesora Daniela J. Bernsteina. Mezi jeho hlavní přednosti patři přehlednost kódu, bezpečnost, rychlost a implicitní chrootované prostředí. Tento server narozdíl od refernčního BINDu řeší spousty věcí jinak nebo je z důvodu bezpečnosti neřeší vůbec. ]

Zde se budeme zabývat nastavení BINDU (verze 9).

Hlavní konfigurační soubor je /etc/named.conf, který může vypadat např. takto (převzato z DNS HOWTO):


  
options {
    directory "/var/named";
};

controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; };
};

zone "." {
    type hint;
    file "root.hints";
};

zone "localhost" {
 type master;
 file "pz/localhost";
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "pz/127.0.0";
};

zone "linux.bogus" {
    type master;
    notify no;
    file "pz/linux.bogus";
};

zone "196.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    notify no;
    file "pz/192.168.196";
};
  
 
Tento konfigurační soubor definuje zóny localhost a linux.bogus a jejich reversní zóny. Konfigurace těchto zón se nachází v adresáři /var/named/pz. Pro tyto zóny je server primární.

Ukázka nastavení zóny linux.bogus v souboru /var/named/pz/linux.bogus


  
$TTL 3D
@    IN   SOA   ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
            199802151    ; serial, todays date + todays serial #
            8H       ; refresh, seconds
            2H       ; retry, seconds
            4W       ; expire, seconds
            3H )      ; minimum, seconds
;
        TXT   "Linux.Bogus, your DNS consultants"
        NS   ns       ; Inet Address of name server
        NS   ns.friend.bogus.
        MX   10 mail     ; Pri mary Mail Exchanger
        MX   20 mail.friend.bogus. ; Secondary Mail Exchanger

gw       A    192.168.196.1
        TXT   "The router"

ns       A    192.168.196.2
        MX   10 mail
        MX   20 mail.friend.bogus.
www       CNAME  ns

donald     A    192.168.196.3
        MX   10 mail
        MX   20 mail.friend.bogus.
        TXT   "DEK"

mail      A    192.168.196.4
        MX   10 mail
        MX   20 mail.friend.bogus.

ftp       A    192.168.196.5
        MX   10 mail
        MX   20 mail.friend.bogus.  
  
 
Nastavení reverzní zóny 196.168.192.in-addr.arpa v souboru /var/named/pz/192.168.196:

 
$TTL 3D
@    IN   SOA   ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
            199802151 ; Serial, todays date + todays serial
            8H   ; Refresh
            2H   ; Retry
            4W   ; Expire
            1D)   ; Minimum TTL
        NS   ns.linux.bogus.

1        PTR   gw.linux.bogus.
2        PTR   ns.linux.bogus.
3        PTR   donald.linux.bogus.
4        PTR   mail.linux.bogus.
5        PTR   ftp.linux.bogus.

Tabulka 1. Typy záznamů

TypNázevFunkce
SOAStart Of AuthorityUvádí nastavení pro doménu
NSName ServerOznačuje Name Server domény
Ahost AdressKonkrétní adresa IPv4
AAAAhost AdressKonkrétní adresa IPv6
MXMail eXchangePoštovní server, záznam obsahuje i prioritu
CNAMECanonical NAMEPřezdívka; slouží k přiřazení více jmen jedné IP; omezení!
PTRPoinTeRUkazuje na jméno u reverzního překladu
TXTTeXTTextová poznámka

Nastavení sekundárního DNS pro zónu linux.bogus v souboru /etc/named.conf:


zone "linux.bogus" {
    type slave;
    file "sz/linux.bogus";
    masters { 192.168.196.2; };
};

a v souboru /var/named/sz/linux.bogus:

@    IN   SOA   ns.linux.bogus. hostmaster.linux.bogus. (
            199802151    ; serial, todays date + todays serial #
            8H       ; refresh, seconds
            2H       ; retry, seconds
            4W       ; expire, seconds
            1D )      ; minimum, seconds

Zóna je přenesena pouze pokud je sériové číslo primárního serveru větší než sériové číslo sekundárního serveru. Pokud je primární server nedostupný delší dobu, než je doba expirace, sekundární server smaže tuto zónu a přestává být pro ni serverem.


Bezpečnost

Předchozí nastavení bylo jen základní, pro bezpečnější provoz je doporučeno nastavit několik omezení


Omezení přenosů zóny

Není třeba poskytovat všem kompletní informace o nastavení serveru. Stačí je poskytovat sekundárním serverům. Přidání nastavení allow-transfer do /etc/named.conf:


zone "linux.bogus" {
   allow-transfer { 192.168.1.4; localhost; };
};


Ochrana proti spoofování

Zakážeme dotazy na domény, které nevlastníme, kromě dotazů z vnitřních strojů. Změny v /etc/named.conf:


options {
   allow-query { 192.168.196.0/24; localhost; };
};

zone "linux.bogus" {
   allow-query { any; };
};

zone "196.168.192.in-addr.arpa" {
   allow-query { any; };
};

Ještě také povolíme rekursivní dotazy pouze pro vnitřní stroje:

options {
    allow-recursion { 192.168.196.0/24; localhost; };
};


Spuštění serveru bez rootovských práv

Nespouštějte server se superuživatelskými právy. Vytvořte uživatele a skupinu (např. named) a spouštějte server jako tento uživatel. Nekteré distribuce toto dělají automaticky.


Spuštění serveru v chrootovaném prostředí

Je silně doporučeno spouštět BIND v chrootovaném prostrědí. Případný útočník ovládnuvší proces tak nezíská přístup k jiným zdrojům na vašem počítači. Ke spouštění serveru v chrootovaném prostředí existuje několik vyčerpávajících HOWTO (např. pro BIND9), tudíž jen v kostce.

Do adresáře, kam chceme chrootovat zkopírujeme potřebné soubory (i s adresářovou strukturou):

 • etc/etc/named.conf, /etc/ld.so.conf, /etc/localtime

 • lib – soubory vybramé pomocí ldd /usr/sbin/named; poté je třeba spustit ldconfig -r <chootovany adresar>

 • dev – je třeba vytvořit speciální soubory null a random

 • var – vytvoříme adresář var/run/named s právem zápisu pro uživatele pod kterým budeme server spouštět

 • Spustíme named pod s právy vytvořeného užibatele a v chrootovaném prostředí: /usr/sbin/named -u <uzivatel pro server> -t <chrootovaci adresar>


Nástroje

Bližší informace viz. manové stránky :o)


Použité zdroje a odkazy

Informace k referátu jsem čerpal ze stránek DNS HOWTO, Chroot-BIND HOWTO a některých předchozích referátů (citace o djbdns).

Další informace o DNS: RFCs, ISC BIND, článek o djbdns na root.cz a mnoho dalšího.