RPC, NFS, automounter

Marek Kumpošt, xkumpost@fi.muni.cz


Obsah


RPC

Remote procedure call je systém pro vzdálené volání procedur, kterou vyvinula v roce 1985 společnost Sun Microsystems. Aplikace jako NFS (network file system) a NIS (network information system) jsou založeny právě na bázi RPC. RPC server poskytuje množinu procedur, které mohou klienti vzdáleně volat. Server provede zavolanou proceduru a klient obdrží patřičný výsledek. Množina procedur, které RPC server poskytuje, se nazývá program a je identifikován číslem programu.

Portmapper

RPC server musí nějakým způsobem informovat své okolí o tom, které služby a jakým způsobem poskytuje. Tuto činnost provádí tzv. portmapper, což je jakýsi správce RPC. Portmapper je démon, který běží na portu TCP/IP 111 a je typicky umístěn v /sbin/portmap. Seznam služeb a jejich číselných označení je umístěn v souboru /etc/rpc, který je s případnou nově nabízenou službou nutno ručně editovat. Otázkou zůstává, jak jsou RPC službám přidělovány porty. Tato situace je řešena při každém startu portmapperu a porty jsou službám, které běží pod jeho správou, přiděleny víceméně náhodně podle toho, které porty jsou v daný okamžik dostupné. Může se tedy lehce stát, že jednou bude mít služba port 256 a po rebootu stroje např. 815. Klienti tyto informace samozřejmě potřebují zjistit, takže před vlastním použitím služby zašlou dotaz na portmapper s požadavkem na informace o dané službě.

$cat /etc/rpc
# RPC program number data base
# $Revision: 1.5 $	 (from 88/08/01 4.0 RPCSRC)
#
portmapper   100000 portmap sunrpc
rstatd     100001 rstat rup perfmeter
rusersd     100002 rusers
nfs       100003 nfsprog
ypserv     100004 ypprog
mountd     100005 mount showmount
ypbind     100007
walld      100008 rwall shutdown
yppasswdd    100009 yppasswd
etherstatd   100010 etherstat
rquotad     100011 rquotaprog quota rquota
Příkazem rpcinfo -p ověříme funkčnost portmapperu a zároveň zjistíme, které služby běží pod jeho správou a další informace.