Samba

Vladimír Hloušek, xhlouse1 (at) mail.muni.cz


Obsah


Co je to Samba

Balík programů Samba (aktuálně jsou verze řady 3) slouží ke sdílení souborů a tiskáren pomocí protokolů SMB a CIFS. Díky Sambě je možné zpřístupnit data v Unixu i pro uživatele v systému MS Windows.

SMB a CIFS

SMB (Server Messaging Block) je starší protokol navržený pro sdílení souborů a tiskáren. Původně byl vytvořen firmou IBM. Microsoft ho převzal, mírně vylepšíl a přejmenoval na CIFS (Common Internet File System). Protokol CIFS oproti SMB podporuje tzv. Unixové rozšíření (práva, uid, symbolické odkazy apod). Budeme se zabývat implementací těchto protokolů nad TCP/IP. Starší verze SMB a CIFS neumí běžet přímo nad TCP/IP, ale potřebují ještě jako mezivrstvu protokol NETBIOS (NETBIOS over TCP/IP). Microsoft uvolnil s Windows 2000 implementaci, která běží nad TCP/IP přímo bez protokolu NETBIOS. Samba toto pochopitelně také podporuje. Pro služby jsou standardně využívány následující porty:

port/protokol popis
137/udpNETBIOS name service ("obdoba DNS" pro protokol NETBIOS)
138/udpNETBIOS datagram service (prohlížení počítačů v síti - browsing)
139/tcpNETBIOS session service (vlastní sdílení souborů s pomocí NETBIOS)
445/tcpSMB Direct (sdílení souborů, SMB/CIFS přímo přes tcp bez NETBIOSu)

Samba může pracovat jako standartní server, či jako primární/záložní řadič domény Windows NT (PDC/BDC).

Instalace

Samba je součástí většiny běžných serverových Linuxových distribucí a proto doporučiji využít balík, který je ve vaší distribuci. V případě, že by si chtěl někdo kompilovat Sambu sám, stačí stáhnout zdrojové kódy na adrese http://www.samba.org/ a použít obvyklé instalační postupy (configure a make).

Součásti Samby

Samba obsahuje několik desítek různých nástrojů, z nichž nejzajímavější jsou:

Pro podrobnější přehled doporučuji prostudovat dokumentaci.

Konfigurace

Konfigurační soubor se jmenuje /etc/samba/smb.conf. Má následující strukturu:

[sekce1]
  volba a = neco
  volba b = neco
  ; zakomentovana volba = neco
  volba = dlouha \
      hodnota
[sekce2]
  volba se substituci = a b %u
  # každý řádek, který začíná ; nebo # se považuje za komentář

Sekce reprezentuje název sdíleného prostředku (služby) s několika výjimkami:

Nejdůležitější volby sdílených prostředků:

Ve vetšině voleb je možno používat řetězcové substituce pomocí znaku % (např. %u je jméno uživatele). Více informací o konfiguračním souboru lze nalézt v manuálové stránce (man smb.conf). Na konci referátu je umístěna okomentovaná ukázka. Vlastní server nejlépe spustíme startovacím skriptem (v Gentoo /etc/init.d/samba start). Poté si například vypíšeme sdílené zdroje pomocí smbclient -L server.

Synchronizace hesel

Samba standartně používá vlastní formát hesel (pro popis formátu se doporučuji prostudovat příslušnou literaturu). Je ji možné nastavit tak, že se hesla budou synchronizovat s Unixovými. Buďto pomocí modulů pam (pam_smbpass.so) nebo pomocí volání nějakého externího programu (viz ukázka). S vlastní databází se pracuje pomocí příkazu smbpasswd.

Ukázka konfiguračního souboru

[global]
  dos charset = 852
    # kódová stránka pro klienty W98 -- W2000 a výše umí Utf-8,
    # nesmí zde být 1250, jinak nebude čeština ve Win pracovat!!!
  unix charset = ISO8859-21,270
    # kódová stránka systému
  workgroup = HLOHSOFT
    # Netbios název pracovní skupiny/ jméno domény
  netbios name = Gandalf
    # jméno stroje v protokolu Netbios
  map to guest = Bad user
  guest account = guest
    # namapuj neznámého uživatele na guest ..
  passwd program = /usr/bin/passwd %u
    # unixový uživatelé používají jiný formát hesel než samba --
    # při změně hesla do samby zmnění i Unixové
  passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *new*UNIX*password* %n\n *passwd:*updated*
  unix password sync = yes

  username map = /etc/samba/user.map
    # přemapování jinak pojmenovaných uživatelů Windows na Unixové

  log file = /var/log/samba3/log.%m
  max log size = 150
  load printers = yes
    # nastavení tiskárenhttp://www.tldp.org/HOWTO/SMB-HOWTO.html
  printcap cache time = 1200
    # každých 1200 sekund obnov seznam tiskáren
  printcap name = cups
    # využij tiskový systém CUPS
  browseable = yes
    # povol prohlížení (tj. sdílený zdroj se zobrazí v seznamu sdílených zdrojů
    # daného počítače, opakem je hodnota browseable = no, která daný sdílený
    # zdroj "skryje")
  security = user
    # typ zabezpečení
    # user = uživatelské jméno + heslo
  guest ok = no
    # ve výchozím nastavení nechci nechat anonymní uživatele přistupovat ke zdrojům

# sdílení domovských adresářů
[homes]
  comment = Domovské adresáře
  read only = No
    # povol zápis
  map archive = No
  map hidden = No
    # Zakázat mapování dosových atributů na executable bit --
    # pozn: nevím o někom, kdo je poutřebuje :-)
  map system = No
  browseable = No
    # zde je vyjimka z pravidla, ikdyž je zde no,
    # tak uživatel uvidí svůj domovský adresář,
    # jestliže globální hodnota je yes

# nějaká sdílená položka
[data]
  comment = Oddíl data
  path = /media/data
    # cesta k položce
  read only = No
  browseable = No
    # chci ji skrýt

# tiskárny
[printers]
  comment = Tiskárny
  path = /var/spool/samba
  printable = Yes
    # tiskárna musí být printable = yes
  browseable = No
  guest ok = no
    # chci sk

# veřejně zapisovatelná položka
[tmp]
  comment = TEMP
  path = /tmp
  browseable = yes
  writable = yes
  public = yes
    ## == guest ok = yes jedna se o veřejné sdílení
  hosts allow = 10.10.10.
    #povolit pouze z těchto klientů

Literatura

 1. Samba docs http://www..org/samba/docs/
 2. Samba howto http://www.tldp.org/HOWTO/SMB-HOWTO.html