Sledování sítě

Martin Kožuský, kozusky@ics.muni.cz


Obsah


SNMP

SNMP - zkratka pro "Simple Network Management Protocol" (jednoduchý protokol pro management sítě)
Termín SNMP označuje síťový protokol a standard zastupující různé dohodnuté postupy, pravidla a architekturu pro management sítě TCP/IP nebo IPX. Řešení SNMP přináší možnost dálkového monitorování a konfigurace síťových prvků.
Historie - roce 1990 je SNMP schválen jako standard (RFC1157) a brzy po schválení se začíná pracovat na verzi SNMPv2 (teď = SNMPv2c). Ta má oproti základní verzi například 64 bitové čítače hodnot (viz níže). Nyní už je v balíku Net-SNMP naimplementováno i SNMPv3, které nabízí například uživatelskou autentifikaci (oproti komunitám ve verzi 1 a 2).
Důležité pojmy ze SNMP: Příklady OID:
OID OID Name Popis
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 pre.interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr seznam všech rozhraní v počítaci (např. eth0, lo, eth1). Pokud znám
název rozhraní (eth0), můžu získat jeho index (který použiji pro získání hodnot)
.1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 pre.ip.ipAddrTable.ipAddrEntry.ipAdEntIfIndex Doplněním IP adresy za toto OID získáme nové OID, jehož prečtením získáme přímo
index rozhraní s danou IP adresou. Např:
pre.ip.ipAddrTable.ipAddrEntry.ipAdEntIfIndex.147.251.2.1 je OID, kterým zjistíme jaký index má rozhraní s IP adresou 147.251.2.1
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 pre.interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.index počet bytů přenesených dovnitř (32 bit. čítač)
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 pre.ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifHCInOctets.index počet bytů přenesených dovnitř (64 bit. čítač)
Kde text "pre" se nahradí ".iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2 (.1.3.6.1.2.1)" (může se vynechat) a "index" se nahradí indexem rozhraní.

NET-SNMP

Net-SNMP - balíček programů, který obsahuje SNMP server a řádkové klienty.
Jednoduchá konfigurace serveru se provádí příkazem "$snmpconf". Zde jdou vytvořit i základní jednoduché komunity, jimž ale nelze zadáva nějaká komplikovaná práva, lze zadávat jen práva na celé podstromy. Pokud chceme vytvořit komunity s právy přesně podle našich potřeb, musíme ručně editovat soubor /usr/share/snmp/snmpd.conf.
O konfiguračních parametrech se lze dočíst z manových stránek snmpd.conf(5). Pro náš úkol nás budou zajímat parametry:
Pro získání hodnoty určitého OID (počet bytů dovnitř na 1. rozhraní) lze použít příkaz:
  $snmpget -v2c -c komunita thoe interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.1 - pomoci komunity
  $snmpget -v3 -u uzivatel -A heslo thoe interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.1 - pomoci user/pass
Pro získání celého seznamu hodnot (například sítových rozhraní) použijeme příkaz:
  $snmpwalk -v2c -c komunita thoe interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr

Obsah

MRTG

MRTG (Multi Router Traffic Grapher) je asi nejznámějším projektem používaným k měření rychlostí na sledovaných počítacích/routerech. MRTG se skládá z perlového skriptu, který čte SNMP data z routeru a C programu, který data ukládá do logu a vytváří z nich přehledné grafy ve formátu PNG. Tyto grafy jsou potom součástí vygenerovaných HTML stránek. Kromě detailních denních statistik dělá MRTG také přehled průtoku dat za posledních 7 dní, 5 týdnů a 12 měsíců.
MRTG nemusí být použit jenom pro měření rychlosti přenášených dat, ale muže být použit k měření téměř čehokoliv, co lze vyčíst z MIB stromu. Většinou se s ním ješte měří vytížení systému, počet přihlášených uživatelů, počet procesů atd.

Konfigurace
Stáhnout, nainstalovat. Spustit příkaz: "cfgmaker --global 'WorkDir: /home/httpd/mrtg' --global 'Options[_]: bits,growright' --output /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg komunita@thoe" - tím se vytvoří soubor "mrtg.cfg" v daném adresáři, nastaví se, že se generované stránky budou ukládány do /home/httpd/mrtg/, do cfg souboru se přidá rozhraní na "thoe". Editací cfg souboru se přidají rozhraní dalších počítačů.
MRTG se potom spustí příkazem "$mrtg /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg"
MRTG by se mělo spouštět každých 5 min. z Cronu, takže je nutné nastavit spouštění.
$crontab -e a přidám řádek "*/5 * * * * /usr/bin/mrtg /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg"


Obsah

NAGIOS

NAGIOS je program pro sledování dostupnosti počítačů a služeb. Měl by informovat správce o problémech s dostupností služeb dříve než na to přijdou uživatelé :) Démon běží na pozadí a v různých časových intervalech zjištuje, jestli něco není v nepořádku. Seznam služeb, které může monitorovat, se dá rozšiřovat pomocí pluginů. Když nastane problém, může admina upozornit např. emailem nebo SMS. Aktuální stav, historie, logy a hlášení lze prohlížet přes WWW.

Obsah

TKined & Scotty

TKined & Scotty - Sottty je balíček programů, které umožňují vývoj síťových aplikací pro správu pomocí jednoduchých API s využitím TCL jazyka. Scooty se skládá ze 2 částí:

Obsah