Tisk

Ondřej Čuhel, xcuhel@fi.muni.cz


Obsah


Úvod

Tisknout na tiskarne v Linuxu lze primo pres specialni soubor portu ke kteremu je tiskarna pripojena prikazem $> cat textový_soubor.txt > /dev/lp1 (kdyz je tiskarna pripojena k paralelnimu portu lp1) Toto ale muze udelat pouze root a navic tim znemoznujete pouzit tiskarnu ostatnim programum a uzivatelum. Proto je přístup k tiskárně je metodou spoolingu, neboli tiskovych front. Požadavky na tisk jsou tedy ukládány do tiskové fronty, odkud si jsou vybírány obslužnými programy, které je posílají na fyzické zařízení.

BSD Tiskárny - Lpd

Lpd (Line Printer Daemon) se stará o tisk v BSD systémech (tento protokol pouľívá standardně port 515). Lpd běží na pozadí a kontroluje, jestli se ve spool adresářích (adresáře jednotlivých tiskáren kam se automaticky posílají soubory určené k tisku) nenacházejí nějaké úlohy. Pokud ano, vytvoří potomka, který se postará o provedení dané úlohy

Pro ovládání tiskárny a tiskového démona se používá několik pomocných programů:
 1. lpc(8) - ovládání tiskového démona, lze zakázat nebo povolit zařazování úloh do tiskových front, měnit pořadí úloh ve frontě...
 2. lpr(1) - pokyn k tisku dokumentu na tiskárně
 3. lpq(1) - zjištění stavu tiskové fronty
 4. lprm(1) - odebrání tiskové úlohy z fronty
 5. lptest(1) - ASCII test stránka
Konfigurace démona je uložena v souboru /etc/printcap, konfiguraci jedné tiskárny je věnován jeden řádek. Stroje s oprávněním tisknout na našem stroji jsou v souboru /etc/hosts.lpd Každá tiskárna musí mít definovaný svůj spoolovací adresář (/var/spool/lpd/tiskárna).
Příklad konfigurace lokální tiskárny:

# LOCAL djet540
lp|dj|deskjet| HP Deskjet 540:\
    :sd=/var/spool/lpd/dj:\
    :mx#0:\
    :lp=/dev/lp1:\
    :sh:
#sh \ potlačení banner page před každou úlohou 
#sf potlačení form feedu za každou úlohou
#lf=/varloglpd-errs\ log file
#pl#60 page length 
#mx - maximalní velikost tiskové úlohy
#mc maximum kopií mc nebo mx#0 bez omezení
#if=/usr/... input filter - pro postscript... 

Příklad konfigurace vzdálené tiskárny:

# REMOTE djet500
lp|dj|deskjet:\
    :sd=/var/spool/lpd/dj:\
    :rm=nekde.jinde.cz:\
    :rp=dj5:\
    :sh:
#rp - remote printer


LPRng

LPR next generation je rozšířená implementace tiskového subsystému BSD, která pracuje podle RFC1179. LPRng rozumí i způsobu tisku používanému v SYSTEM V. Je zde lépe vyřešena bezpečnost, podporována je autentizace přes Kerberos nebo PGP. LPRng řeší rozloľení zátěže, má podrobněji vyřešená oprávnění k tisku apod. Používá soubory s identickými názvy jako lpr, ale s odlišnou implementací. >lpd - tiskový server
 • lpr, lpq, lprm, lpc, lpstat - stejné jak lpd, emulace lpstat ze System V.
 • printcap - "databáze" záznamů tiskáren a tiskových front...
 • lpd.conf - LPRng konfigurační soubor používaný jak serverem, tak klienty
 • lpd.perms - oprávění, které používá lpd při kontrole uživatelských akcí

  printcap
  Systémový printcap je uloľen v adresáři specifikovaném při kompilaci jako ${sysconfdir}. Kromě toho si může každý uživatel vytvořit ve svém domovském adresáři svůj vlastní .printcap. Pokud takový existuje, používá se přednostně. Pokud neexistuje při instalaci /etc/printcap, pak je defaultně jako systémový printcap nainstalován soubor:

  # dummy printcap file
  lp:cm=Dummy Printcap Entry:
      :lp=/dev/null
      :sd=/var/spool/lpd/%P
  
  Formát printcap
  • # - komentáře
  • - zpětná lomítka na konci řádku jsou povolená, ne nutná.
  • - záznamy lze rozdělit na záznamy platné pouze pro server (lpd) nebo záznamy platné pouze pro klientské programy použitím položek server, client
   #vidí pouze server server
   lp2:lp=/dev/lp:server
   #vidí pouze client
   lp2:lp=lp@pr2:client
   
  Formát lpd.conf
  Podobně jako pro printcap platí, že proměnné záznamu mohou být nastaveny buď na logickou hodnotu nebo string:
      # set option value to 1 or ON
      ab
  :ab
  # set otion value to 0 or OFF
  ab@
  :ab
  #set option value to string
  str=name
  

  Filtry

  Filstry se řeší tisk poscriptu na neposcriptové tiskárně, záměna crlf za lf v ASCII atd. Magické filtry jsou filtry které se snaží analyzovat typ souboru, který chceme tisknout a až podle toho provést patřičnou transformaci. Příkladem jsou filtry APSfilter, Magic-Filter, gslp.ps.

  Spolupráce lpd se Sambou

  Z Unixu tiskneme ve Windows:
  Z Unixu lze na Windows tisknout pomocí Samby. Tento balík obsahuje smbprint, který se nastaví v souboru /etc/printcap jako vstupní filtr. Lze také použít smbclient a poslat úlohu přímo na SMB tiskovou službu, bez nutnosti vyvolávat lpd.
  Příklad konfigurace tiskárny:
  
  lp|remote-smbprinter:\
    :sh:\
    :lp=/dev/null:\
    :sd=/var/spool/lpd/lp:\
    :if=/usr/local/sbin/smbprint:
  
  
  
  Z Windows tiskneme v Unixu:
  I zde probíhá tisk za pomoci Samby. Abychom mohli z Windows tisknout na Unixu musíme změnit konfigurační soubor smb.conf:
  
  [global]
    printing = bsd
    printcap name = /etc/printcap
    load printers = yes
    log file = /var/log/samba-log.%m 
    lock directory = /var/lock/samba
  
  [printers]
    comment = All Printers
    security = server
    path = /var/spool/lpd/lp
    browseable = no
    printable = yes
    public = yes
    writable = no
    create mode = 0700
    lpq command = /usr/bin/lpq -P%p
    lprm command = /usr/bin/lprm -P%p %j
    lppause command = /usr/sbin/lpc hold %p %j
    lpresume command = /usr/sbin/lpc release %p %j
    queuepause command = /usr/sbin/lpc -P%p stop
    queueresume command = /usr/sbin/lpc -P%p start
  
  [ljet]
    security = server
    path = /var/spool/lpd/lp
    printer name = lp
    writable = yes
    public = yes
    printable = yes
    print command = lpr -r -h -P %p %s
  

  Odkazy

  www.linuxprinting.org
  Printing Usage HOWTO
  Printing HOWTO
  LPRng
  Samba
  SMB HOWTO