Paketové filtry

Václav Fiala, xfiala1@fi.muni.cz


Obsah


Typy firewallů


Paketové filtry v linuxu

Jsou implementovány v jádře. Postupně se vyvíjely.

Nástroje pro konfiguraci paketového fitru:

iptables a netfilter

Download / dokumentace:
www.netfilter.org
Základní moduly součástí distribuce jádra řady 2.4. Dostupná další rozšíření (moduly/patche).

Konfiguraci iptables (netfilteru) tvoří tři základní tabulky: nat, mangle a filter. Každá z nich obsahuje řetězce pravidel (chainy). Paket procházející chainem se postupne testuje proti levým stranám jednotlivých pravidel a v případě shody je uplatněn cíl pravidla. Pro daný typ cíle můžeme specifikovat další upřesňující parametry. Každá z tabulek obsahuje předdefinované chainy, k nimž může uživatel přidávat další vlastní. Pro každý předdefinovaný (built-in) chain lze definovat policy - cíl, který není user-defined chainem a je uplatněn v případě, že není splněno žádné z pravidel nebo je splněno pravidlo s cílem RETURN. Pro user-defined chainy je implicitní 'policy' vždy RETURN.

Schéma průchodu paketu systémem:
   --------
   |Vstupní |    ________
   |rozhraní|   /    \
   --------   /     \/
     \/     |   --------
   ----------   |   / INPUT \
  /PREROUTING\  |   \ filter /
  \ mangle /  |   --------
   ----------   |     \/
     ||     |   ---------
     \/     |   | Local |
   ----------   |   | process |
  /PREROUTING\  |   --------- 
  \  nat  /  /     \/
   ----------  /    --------
     ||    /    / OUTPUT \
     \/   /    \ mangle /
   --------- /     --------
  | Input |/       \/
  | routing |      --------
   ---------      / OUTPUT \
     ||        \ nat  /
     \/        --------
   ---------        \/
  / FORWARD \      --------
  \ filter /      / OUTPUT \
   ---------      \ filter /
     ||        --------
     ||          \/
	 ||        --------
	 ||        | Output |
	 \/        | routing|
  -----------      --------
  /POSTROUTING\       \/
  \  nat  /---------------
  -----------
     \/
  ----------
  | Výstupní |
  | rozhraní |
  ----------
Stavová inspekce paketu (connection tracking)
- vyžaduje defragmentaci paketů a tedy potenciálně zvýšuje latenci. příklad nastavení firewallu:
Vytvoření uživatelského chainu:
# iptables -N block
# iptables -A block -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# iptables -A block -m state --state NEW -i ! ppp0 -j ACCEPT
# iptables -A block -j DROP

A jeho navázání na chainy INPUT a FORWARD:
# iptables -A INPUT -j block
# iptables -A FORWARD -j block

	   
iptables v Rehat linuxu
Konfigurace uložena v /etc/sysconfig/iptables. Startovací skript /etc/rc.d/init.d/iptables
Nastavení lze provést pomocí iptables a poté uložit:
# iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

ipchains

Dva nejzásadnějŠí rozdíly oproti iptables:

Odkazy

Netfilter
Firewall-HOWTO
IPCHAINS-HOWTO
packet-filtering-HOWTO
NAT-HOWTO
IP-Masquerade-HOWTO