FTP server a rsync

Jaroslav Aster, xaster@fi.muni.cz


Obsah


1. FTP

1.1 Historie

FTP (File Transfer protocol) je protokol pro přenos souborů. Je to druhá nejrozšířenější služba na Internetu, hned za HTTP. Protokol vznikl v roce 1971 na M.I.T a je definován v několika rfc dokumentech. Poslední definice je rfc 959 z roku 1985, která je platná dodnes. Doplňující rfc 1579 (Firewall-Friendly FTP) a 2228 (FTP Security Extensions).

Obsah  FTP

1.2 Protokol

Protokol FTP je v dnešní době unikátní tím, ze používá ke komunikaci dva oddělené kanály, jeden příkazový a jeden datový. Stručný popis protokolu je uveden níže.
  porty  - 21 příkazový kanál, udržuje se po dobu celé relace

       20 datový kanál, navazuje se pouze za účelem přenosu dat

  spojení - aktivní

           telnet nekde.cz 21
	   
	   	   ....        # uvodní výpis

		   USER anonymous   # login
		   PASS xxxxx     # heslo
		   PORT a,b,c,d,x,y  # klient oznámí serveru, že na ip adrese
		             # a.b.c.d je otevřen port x*256+y
		   LIST        # vypíše obsah adresáře
		   quit        # ukončí spojení

           datový kanál je otevřen klientem a pomocí příkazu PORT to
           oznamý serveru

	    pasivní

		   telnet nekde.cz 21
		   
		   ....

		   USER anonymous
		   PASS xxxxx
		   PASV        # server vrací řetězec a,b,c,d,x,y
		   LIST
		   quit

		   datový kanál je otevřen serverem na požádaní klienta, přikaz PASV


 model komunikace klient-server

                    -------------
                    |/---------\|
                    ||  User ||  --------
                    ||Interface|<--->| User |
                    |\----^----/|  --------
       ----------        |   |   |
       |/------\| FTP Commands |/----V----\|
       ||Server|<---------------->|  User ||
       || PI ||  FTP Replies ||  PI  ||
       |\--^---/|        |\----^----/|
       |  |  |        |   |   |
 --------  |/--V---\|   Data   |/----V----\|  --------
 | File |<--->|Server|<---------------->| User  |<--->| File |
 |System|  || DTP ||  Connection  ||  DTP  ||  |System|
 --------  |\------/|        |\---------/|  --------
       ----------        -------------

       Server-FTP          USER-FTP


 model komunikace klient-server,server

       Control   ------------  Control
       ---------->| User-FTP |<-----------
       |     | User-PI |      |
       |     |  "C"  |      |
       V     ------------      V
   --------------            --------------
   | Server-FTP |  Data Connection   | Server-FTP |
   |  "A"   |<---------------------->|  "B"   |
   -------------- Port (A)   Port (B) --------------
  


Obsah  FTP

1.3 Bezpečnost

FTP a bezpečnost jsou dva pojmy, které nejdou moc dohromady. FTP protokol není bezpečný a neměl by se používat na nic jiného než na anonymní přístup. Bohužel realita je jiná a FTP se stále v hojné míře používá k autorizovaným přístupům.

Proč je FTP nebezpečné? Je to dáno dobou, ve které protokol vznikl. V roce 1971 byla síť Internet (tehdy ARPANET) relativně bezpečná, byla to akademická/vojenská síť, kde si všichni uživatelé navzájem mohli důvěřovat, proto se při návrhu FTP protokolu hledělo spíše k efektivnosti než k bezpečnosti. Na druhou stranu má FTP unikátní vlastnosti, které u nových protokolů nenajdeme.

Bezpečnostní problémy bych rozdělil do 3 kategorii, viz. níže

1 - Hesla v čitelné podobě
  
 Hesla se sítí posílají nezašifrovaná. Stačí jakýkoli sniffer.

2 - FXP přenosy

 a, Přesměrování datového kanálu na port nějaké služby, viz.
   www.securityfocus.com/archive/1/3488 

    ====================================================

	$cat smtp_file
    HELO fi.muni.cz
    MAIL from: xaster@fi.muni.cz
    RCPT to: orm@penmat.ascs.muni.cz
    data
    from: Jaroslav Aster 
    to: orm 

    test
    .

    ====================================================

    Zkopírujeme soubor smtp_file na nekde.cz, třeba jako uživatel 
    anonymous, do uploadu.

    ====================================================

    $telnet nekde.cz 21

    ....           # uvodní hlášky

    USER anonymous
    PASS nekdo@nekde.cz
    CWD upload
    PORT 147,251,48,3,0,25
    RETR smtp_file
    quit     

    ====================================================

    Smažeme po sobě na serveru soubor smtp_file :-).

    ====================================================

   V emailové zprávě takto odeslané bude ip adresa stroje, na 
   kterém běží FTP server.

 b, Skenování portů, viz. man nmap

    $nmap -b user:passwd@nekde:21 scan_comp

   Skenování provádí FTP server, Vaše ip vidět není.

3 - Kradení datových kanálů 

 a, Pasivní FTP

   Při provozování pasivního FTP se útočníkovi naskýtá možnost
   připojit se na datový kanál a získat tak data. Riziko se 
   zvyšuje, když FTP server přiděluje porty inkrementálně.

 b, Aktivní FTP

   Totéž, co u pasivního, ale problém vzniká na straně klienta.
  


Obsah  FTP

1.4 Servery

FTP serverů existuje velké množství, jen namátkou: WU-ftpd, ProFTPD, PureFTPD a další.

Obsah  FTP

1.5 PureFTPd

1.5.1 Úvod

Cituji z domovských stránek (http://www.purefptd.org)

"Pure-FTPd is a free (GPL), secure, production-quality and standard-conformant FTP server based upon Troll-FTPd"

Nelze nesouhlasit :-).

Obsah  FTP  PureFTPd

1.5.2 Instalace

Instalace PureFTPd je snadnou záležitostí. Zvládne to i malé dítě na houpačce, tedy za předpokladu, že používá tu správnou ditribuci (Debian GNU/Linux :-)),
  Instalace z deb je velice jednoduchá

    do /etc/apt/source.list přidat tyto řádky

    deb   ftp://ftp.pureftpd.org/pub/pure-ftpd/debian/ ./
    deb-src ftp://ftp.pureftpd.org/pub/pure-ftpd/debian/ ./

    a spustit příkaz

    $apt-get update && apt-get install pure-ftpd
  
ani uživatelé těch horších :-) nepřijdou nazbyt,
  Instalace z rpm

    $wget http://cesnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/pureftpd/pure-ftpd-1.0.12-1.[tva platforma].rpm

    $rpm -Uvh pureftpd/pure-ftpd-1.0.12-1.[tva platforma].rpm

    připraveny jsou balíčky pro i386, i586, i686 a athlon

  
ostatní musí ze zdrojového textu
  Instalace ze zdrojového textu

    $cd /usr/src

    $wget http://cesnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/pureftpd/pure-ftpd-1.0.12.tar.gz 

    $tar zxvf pure-ftpd-1.0.12.tar.gz

    $cd pure-ftpd-1.0.12

    $./configure --help | less

    $./configure && make && make check && make install

    více viz. README :-)
  
Neintuitivní části tu nejsou. PureFTPd má pěknou dokumentaci a vše potřebné je popsáno v souboru README. Pro lidi nemající humor bych doporučil volbu --without-humor :-).

Obsah  FTP  PureFTPd

1.5.4 Konfigurace

Konfigurace PureFTPd Vás možná překvapí, protože PureFTPd nemá žádný konfigurační soubour. Vše se konfiguruje pomocí voleb na příkazovém řádku. Nezoufejte, o svůj "kofigurák" nepřijdete. Standardní distribuce obsahuje perlový script pure-config.pl, který jako parametr dostane konfigurační soubor, jehož část je uvedena níže, a spustí FTP server se zadanými parametry.
   # Don't allow authenticated users - have a public anonymous FTP only.
   AnonymousOnly yes

   # Disallow anonymous connections. Only allow authenticated users.
   #NoAnonymous yes

   # Maximum number 10
   MaxClientsNumber 10

   # Maximum number of simultaneous clients with the same IP address. only
   # works in stand2ne mode.
   MaxClientsPerIP 4

   # LDAP configuration file (see /usr/share/doc/pure-ftpd/README.LDAP and example)
   #LDAPConfigFile             /etc/pureftp-ldap.conf

   # MySQL configuration file (see /usr/share/doc/pure-ftpd/README.MySQL and example)
   # MySQLConfigFile        /etc/pureftp-mysql.conf

   # PureDB user database (see /usr/share/doc/pureftpd/README.Virtual-Users)
   #PureDB            /etc/pureftpd.pdb

   # If you want to enable PAM authentication, uncomment the following line
   #PAMAuthentication       yes

   # If you want simple Unix (/etc/passwd) authentication, uncomment this
   # UnixAuthentication      yes

   # Allow FXP transfers for authenticated users only.
   #AllowUserFXP yes

   # Create an additional log file with transfers logged in a Apache-like format :
   # fw.c9x.org - jedi [13/Dec/1975:19:36:39] "GET /ftp/linux.tar.bz2" 200 21809338
   # This log file can then be processed by www traffic analyzers.
   AltLog           clf:/var/log/pureftpd.log
  
Jak samy vidíte, konfigurace je prostá. Jednotlivé volby jsou okomentované, proto je už dále komentovat nebudu. Jen pro připomínku kompletní dokumentaci najdete na adrese http://www.pureftpd.org/documentation.shtml.

Obsah  FTP  PureFTPd

2. rsync

2.1 Co to proboha je?

Boha se na to ptát nebudem :-), ale domovská stránka http://samba.anu.edu.au/rsync nám říká:
  WHAT IS RSYNC?
  --------------

  rsync is a replacement for rcp that has many more features.

  rsync uses the "rsync algorithm" which provides a very fast method for
  bringing remote files into sync. It does this by sending just the
  differences in the files across the link, without requiring that both
  sets of files are present at one of the ends of the link beforehand.
  At first glance this may seem impossible because the calculation of
  diffs between two files normally requires local access to both
  files. 
  
Rsync je tedy program provádějící vzdálenou synchronizaci souborů. Používá se převážně k mirroringu ftp serverů, ale jeho použití by mohlo být i v oblasti webhostingu, kde by mohlo nahradit stárnoucí a nebezpečné ftp. Používá svůj vlastní protokol pro přenos souborů, který přenáší jen rozdíly mezi soubory. Bližší informace jsou zde.

Obsah  rsync

2.2 Instalace

Instalace z balíčků je snadná,
  Instalace z deb

    $apt-get install rsync

  Instalace z rpm pro RedHat

    $wget http://samba.anu.edu.au/ftp/rsync/binaries/redhat/rsync-2.4.6-1.i386.rpm

    rpm -Uvh rsync-2.4.6-1.i386.rpm
  
přiraveny jsou binárky i pro jiné platformy, ale to už Vás odkáži na http://samba.anu.edu.au/ftp/rsync/binaries.
  Instalace ze zdrojových textů, aneb to nejlepší na konec

    $cd /usr/src

    $wget http://samba.anu.edu.au/ftp/rsync/rsync-2.5.5.tar.gz

    $tar zxvf rsync-2.5.5.tar.gz
   
    $cd rsync-2.5.5

    $./configure --help | less

    $./configure && make && make install
  
Program neobsahuje žádné speciální volby, na které by stálo upozornit.

Obsah  rsync

2.3 Konfigurace

Konfigurace se provádí prostřednictvím souboru /etc/rsyncd.conf. Kdo někdy konfiguroval Sambu, tomu následující výpis nebude neznamý:
  motd file = /etc/motd
  max connections = 25
  syslog facility = local3

  [ftp]
      comment = ftp area
	  path = /pack/ftp
	  read only = yes
	  list = yes
	  uid = nobody
	  gid = nobody
  [tmp]
	  comment = temporary file area
	  path = /tmp
	  read only = no
	  list = yes
	  hosts allow = 192.168.2.0/24 127.0.0.0/8 *.anu.edu.au
	  auth users = tridge, susan
	  secrets file = /etc/rsyncd.secrets      
  
pro bližší informace bych doporučil si přečíst rsync HOWTO na této adrese http://sunsite.dk/info/guides/rsync/rsync-mirroring.html.

Obsah  rsync