Poštovní server Exim

Vojtěch Brožka, xbrozka@mail.muni.cz


Obsah


Exim

Exim je dalším z agentů pro přenos zpráv, podobně jako sendmail, qmail a smail. Byl vyvinut na University of Cambridge a je volně dostupný podle licence GNU. Kromě základních doručovacích schopností obsahuje ochranné prostředky proti poštovním bombám a nevyžádané poště v podobě možnosti odmítnutí zpráv od určitých počítačů, sítí nebo odesílatelů.  Dá se říci, že exim kombinuje jednoduchost konfiguračního systému smailu a bezpečnost qmailu. Je výchozím poštovním serverem distribuce Debian GNU/Linux.

Základní vlastnosti

Příchozí SMTP

Odesílané SMTP

Místní doručování

Nástroje sledování běhu a upravování výkonnosti

Ochrana proti nevyžádané otravné poště (SPAM/UCE/UBE)


Konfigurace

Konfigurační soubor se na většině distribucí Linuxu typicky jmenuje /etc/exim.conf nebo /etc/exim/config.

Soubory
/usr/bin/rmail a /usr/bin/sendmail by měly obsahovat symbolické odkazy na exim (typicky /usr/sbin/exim apod.), pokud uživatel používá některé uživatelské poštovními klienty volající právě tyto programy. Stejně tak je užitečné nastavit si tento odkaz u souboru /usr/bin/rsmtp.

Soubor /etc/services by měl obsahovat řádek definující port používaný k SMTP přenosům (port číslo 25 podle RFC standardu).
smtp        25/tcp

Distribuce eximu obsahuje dobře dokumentované vzorové konfigurační soubory. Existují také nástroje, které samy vytvoří konfigurační soubor podle několika zvolených kritérií.

Několik nejužitečnějších voleb pro ruční nastavení konfiguračního souboru:

queue_only_load
maximální počet procesů uložených ve frontě (při překročení se začne fronta okamžitě zpracovávat)
message_size_limit
omezení velikosti přijímaných zpráv
return_size_limit
omezení velikosti původní zprávy vracené spolu s chybovou zprávou při nedoručení
deliver_load_max
maximální zátěž doručování (při překročení se doručování pozastaví, zprávy jsou ale stále přijímány)
smtp_accept_max
maximální počet současných přijímaných SMTP spojení
log_level
úroveň podrobností zapisovaných do logovacích souborů (lze upřesnit dalšími parametry log_*)

Přeposílání pošty

Uživatel může podobně jako v ostatních poštovních agentech přesměrovat svou poštu na alternativní adresu vytvořením souboru .forward ve svém domovském adresáři.
Tento soubor obsahuje seznam adres oddělených čárkami nebo oddělovači řádků. V
eximu může navíc administrátor povolit zpracovávání filtrů. Příklad souboru .forward s filtry:
# Exim filter   <<== nemazat, tato radka je nutna pro spousteni filtru
Deliver message to: username@email.cz
Save message to: /home/username/mail/archive


SPAM/UCE/UBE

Při boji s nevyžádanou poštou je dobré využít databází Realtime Blackhole List (RBL) a Dial-up List (DUL) projektu Mail Abuse Protection System (MAPS). Obsahují po řadě seznam systémů odesílajících spam a seznam IP adres telefonicky připojovaných hostitelů, takže programy jako exim si mohou ověřit, zda příchozí pošta nepochází z takové adresy.
Odmítnutí pošty od hostitelů uvedených v jednom ze seznamů lze nastavit přidáním následujícího řádku do souboru
/etc/exim.conf:
rbl_domains = blackholes.mail-abuse.org : dialups.mail-abuse.org
Zdroje a odkazy

Webové stránky eximu - http://www.exim.org
Linux - dokumentační projekt - http://www.cpress.cz/knihy/ldp2