FTP server a rsync

Martin Procházka <plchy@mail.muni.cz>


Obsah


Úvod

FTP (File Transfer Protocol) je protokol pro přenos souborů. Soubory je možné přenášet nejen ze vzdáleného počítače na lokální (nebo naopak), ale i mezi dvěma vzdálenými počítači. Poprvé bylo FTP oficiálně definováno roku 1980 v RFC765. To bylo později (roku 1985) nahrazeno RFC959, které slouží jako oficiální specifikace FTP dodnes. Na něj navazují různá rozšíření, jako například RFC1579 (firewall-friendly FTP) nebo RFC2228 (FTP security extensions).

FTP pracuje nad TCP/IP a používá dva well-known porty: port 21 pro řídící spojení a port 20 pro spojení datové. FTP server poslouchá na portu 21, kde čeká na navázání řídícího spojení. Řídící spojení je tedy iniciováno klientem (telnet na port 21). Datové spojení se vytváří až po navázání řídícího spojení, a podle toho, kdo datové spojení otvírá, rozeznáváme:

Po navázání spojení čeká FTP server na zadání uživatelského jména a hesla (pomocí příkazů USER a PASS). Přistupujeme-li na anonymní FTP server, používá se jako jméno uživatele obvykle "anonymous" nebo "ftp" a jako heslo se podle konvencí zadává emailová adresa. Takový server pak většinou umožňuje procházet pouze určitou část svého adresářového podstromu, do které se bezpečnostních důvodů FPT server chroot()uje.

zpět na obsah


Architektura FTP

zpět na obsah


FTP servery v prostředí UN*Xu

zpět na obsah


ProFTPD

ProFTPD je jeden z nejrozšířenějších FTP serverů. Byl vyvíjen jako patch pro WU-FTP, ze kterého se nakonec stal samostatný produkt. Oproti WU-FTPD je bezpečný a jeho další výhodou je snadná konfigurace podobná www serveru Apache.

Kompilace, instalace

ProFTPD lze naistalovat z balíků distribuce, kterou používáte, nebo je možné z domovské stránky http://www.proftpd.org stáhnout zdrojové soubory a ProFTPD zkompilovat. ProFTPD podobně jako Apache používá systém modulů. Implicitně se kompilují jen základní moduly, takže spoustu zajímavých modulů (např. sql podpora) si musíme přidat sami. Stačí jen v adresáři, do kterého jste stáhli a rozbalili zdrojové soubory, zadat:

./configure --with-module=mod_module1:mod_module2
a pro kompilaci potom jen:
make
make install.
Kromě FTP démona se nainstalují programy:

Vlastní démon se potom nainstaluje do /usr/sbin/proftpd. Je možné jej spouštět z internet super-server démona pokaždé, když přijde požadavek na FTP spojení, nebo jako samostatného démona. Když ProFTPD běží jako samostatný démon a dostane signál SIGHUP, tak znovu přečte svůj konfigurační soubor. ProFTPD nikdy nespouští žádný externí program.

Konfigurace

ProFTPD čte svou konfiguraci ze souboru /etc/proftpd.conf, který je svou strukturou podobný configuračnímu souboru www serveru Apache. Kromě této "globální" konfigurace je také možné specifikovat, jak se má server chovat v jednotlivých adresářích pomocí souboru .ftpaccess v daném adresáři. V souboru /etc/proftpd.conf se konfigurace nastavuje pomocí direktiv. Nejprve se nastavují základní vlastnosti serveru a potom můžeme pomocí různých sekcí nastavovat chování serveru ve speciálních případech.

V sekci <Global> lze dodefinovat některé základní vlastnosti celého FTP serveru. Jestliže direktivy uvedené v této sekci přepíšeme v jiné sekci, např. <Anonymous>, na jiné parametry, tak tyto nové parametry budou mít v dané sekci přednost před těmi globálními.

V sekci <Anonymous> se definuje základní konfigurace anonymního FTP serveru. Implicitně se server chroot()uje do uvedeného adresáře, jako login požaduje uvedené uživatelské jméno a jako heslo e-mailovou adresu.

Sekce <Directory> slouží pro definování specifických vlastností uvedeného adresáře. Lze nastavovat čtení, zapisování do adresáře, přístupová práva k souborům, atd.

Sekce <Limit> se používá pro stanovení omezení kdo a jaké příkazy, nebo skupiny příkazů se mohou používat.

A poslední sekcí je <VirtualHost> pomocí které lze vytvořit a nakonfigurovat virtuální FTP server.

Příklad konfiguračního souboru:
 #jmeno serveru
 ServerName       "My ProFTPD server"

 #typ serveru (inetd/standalone)
 ServerType       standalone

 #defaultni FTP port
 Port          21

 #standartni umaska, tak aby nove adresare nebyly zapisovatelne pro group a others
 Umask         022

 #nasteveni timeoutu
 TimeoutLogin      120
 TimeoutIdle      600
 TimeoutNoTransfer   900
 TimeoutStalled     3600

 #maximalni pocet potomku (funguje jen ve stadnalone modu) 
 MaxInstances    	30

 #uzivatel a skupina, pod kterymi server bezi 
 User        	nobody
 Group         nogroup
 
 #koren ftp stromu
 DefaultRoot      korenovy_adresar/

 #kam se ukladaji pid soubory
 ScoreboardPath		/var/run/proftpd
 
 #logovaci soubor
 TransferLog      /var/spool/syslog/proftpd/xferlog.legacy

 #format zapisu logu
 LogFormat     	default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
 LogFormat       auth  "%v [%P] %h %t \"%r\" %s"
 LogFormat       write  "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"

 #ve sech adresarich je mozne prepisovat soubory
 <Directory /*>
  	AllowOverwrite    on
 </Directory>

 #neni-li receno jinak, je vsude zakazano zapisovani
 <Limit WRITE>
    dENYall
 </Limit>

 <Global>
    DisplayLogin      welcome.msg
    DisplayFirstChdir    readme
    
    # Logging
    #zapis pristupu k souborum/adresarum
    ExtendedLog       /var/spool/syslog/proftpd/access.log WRITE,READ write,read
    
	#zapis vsech prihlaseni 
    ExtendedLog       /var/spool/syslog/proftpd/auth.log AUTH auth
    
    #paranoidni logovani
    #ExtendedLog  	/var/spool/syslog/proftpd/paranoid.log ALL default
 </Global>

 #zakladni konfigurace anonymniho FTP serveru as jednim upload adresarem
 <Anonymous korenovy_adresar/pub> 
 	#prihlasit se mnohou vsichni
 	<Limit LOGIN>
  		AllowAll
 	</Limit>

 	#maximalni pocet klientu se zpravou
 	MaxClients	5 "Sorry, max %m users -- try again later"

	#novy uzivatel a skupina  
	User   	ftp
 	Group     	ftp
 
	#klienti se prihlasuji jako "anonymous" nebo "ftp"
 	UserAlias 	anonymous ftp

    #upload adresar ktery umoznuje jen zapisovani souboru
 	<Directory uploads/*>
  		<Limit READ>
   			DenyAll
  		</Limit>
  		<Limit STOR>
   			AllowAll
  		</Limit>
 	</Directory>
 
 #a priklad jednoho virtualniho FTP serveru
 </Anonymous>
 <VirtualHost ftp.jinde.cz>
    ServerAdmin       ftp_admin@jinde.cz
    ServerName       "Jinde FTP server"
    MaxLoginAttempts    2
    RequireValidShell    no
    TransferLog       /var/spool/syslog/proftpd/xferlog.www
    MaxClients       50
    DefaultServer      on
    DefaultRoot       jiny_koren/

    #nejsme tak zli jako hlavni server :-)
    TimeoutLogin          240
    TimeoutIdle           900
    TimeoutNoTransfer        1200
 	
	#ale nemame moc radi nektere domeny 
   	<Limit ALL>
     	Order Allow,Deny
     	Allow .evil.net, .evil2.net
     	Allow .dangerous.net
     	Deny ALL
   	</Limit>

    	#private adresar jen pro hodne kamarady :-)
    <Directory jiny_koren/private>
        <Limit ALL>
            AllowUser kamarad1
            AllowUser kamarad2
            DenyAll
        </Limit>
    </Directory>
</VirtualHost>

zpět na obsah


rsync

rsync is a sexy and elegant replacement for rdist. --Bennett Todd

Tento program slouží pro efektivní přenos souborů mezi dvěma počítači na síti. Chová se podobně jako rcp, ale poskytuje mnohem více možností. K přenosu souborů rsync používá rsync remote-update protocol, který přenos značně urychluje. Pomocí tohoto protokolu je možné přenášet jen rozdíly mezi soubory (používá se výkonný checksum-search algoritmus). rsync používá stejný binární soubor pro spouštění démona (rsync serveru) i pro spouštění klienta přistupujícího k serveru.

rsync server

Spuštění serveru se provádí příkazem rsync --daemon a můžeme jej spouštět jako samostatného démona nebo z internet super-server démona. V druhém případě je potřeba do /etc/services přidat např. rsync 873/tcp. Ke konfiguraci slouží soubor /etc/rsyncd.conf.

Soubor se skládá z modulů a parametrů. Modul začíná svým jménem zapsaným jako [module_name] a končí tam, kde začíná nový modul. Prametry se zapisují ve tvaru 'name = value'. Před definicemi modulů se uvádí některé parametry, které nastavují globální chování rsync serveru.

Příklad konfiguračního souboru:
 #uzivatel a skupina pod kterou bezi
 uid = nobody
 gid = nobody

 #nechroot()uje se
 use chroot = no
 
 #maximalni pocet otevrenych spojeni
 max connections = 4
 
 #zpusob logovani
 syslog facility = local5

 #kam s pid souborem
 pid file = /etc/rsyncd.pid

 #a moduly
 [ftp]
    path = /var/ftp/pub
    comment = whole ftp area (approx 6.1 GB)

 [sambaftp]
    path = /var/ftp/pub/samba
    comment = Samba ftp area (approx 300 MB)

 [rsyncftp]
    path = /var/ftp/pub/rsync
    comment = rsync ftp area (approx 6 MB)
    
 [sambawww]
    path = /public_html/samba
    comment = Samba WWW pages (approx 240 MB)

 [cvs]
    path = /data/cvs
    comment = CVS repository (requires authentication)
    auth users = tridge, susan
    secrets file = /etc/rsyncd.secrets
kde soubor /etc/rsyncd.secrets vypadá následovně:
 tridge:mypass
 susan:herpass

rsync klient

K běžícímu rsync serveru lze potom přistupovat rsync klientem a provádět přenos souborů, obecně kterýmkoliv směrem, případný upload záleží na nastavení serveru. Jedná se o neinteraktivní přenos. Příkaz souštějící rsync klienta může vypadat například následovně: rsync [OPTIONS] [USER@]HOST::SRC [DEST] (viz. man rsync).

zpět na obsah


Odkazy

zpět na obsah


Valid HTML 4.0!