Sendmail

Radim Šedivý, xsedivy@fi.muni.cz


Obsah


Motto: "Pokud jste nikdy neupravoval sendmail.cf, nejste skutečným správcem, jestliže jste to dělal více než jednou, jste blázen!".

MTA's

Nejrozšířenějšími MTA (Mail transfer Agent) jso patrně tito:
Sendmail je nejpoužívanější zvládá velké objemy pošty, smail je rychlejší pro lokální uživatele, qmail je nejbezpečnější, exim má dobře propracované blokování spamu.

Sendmail

Z těchto MTA je nejrozšířenejší, mnoho distribucí ho používá a má jej předinstalovaný. Je velmi konfigurovatelný, dokáže spouštět další programy. Standartně leží v adresáři /usr/lib. K jeho konfiguraci slouží soubor /etc/sendmail.cf. Poslední verze je Sendmail 8.11.3 a poslední beta je 8.12.0.Beta5. Neslouží jako poštovní klient, k tomu jsou jiné frontendy, je primárně určen k doručování predformátovaných zpráv. Pokud ho spustíme bez voleb, čte ze standardního vstupu do konce souboru nebo do řádku na kterém je samostatná tečka a tohle doručí na všechny adresy obsažené ve vstupu. Další soubory, které používá - /etc/aliases - aliasy v textovém souboru, /etc/aliases.db - aliasy (binárka) /etc/sendmail.hf - nápověda /var/log/sendmail.st - statistiky /var/spool/mqueue/* - temp

Konfigurační soubor sendmail.cf

Je to textový doubor jedno a dvoupísmenných příkazů, každý na samostatné řádce. Řádky začínající # a řádky prázné se ignorují. Nejvíc je přepisovacích pravidel, která začínají písmenem R. Tato pravidla upravují adresy a určují co se s dopisem stane. Vypadají takto:
R<leva strana>TAB<prava strana>TAB<komentar>
. Pravidlo je použito když adresa vyhovuje levé straně a pravá strana se vykoná. Např. se změní adresa nebo se dopis předá Maileru k odeslání. Jednotlivá pravidla jsou rozdělená do sad. Sada je identifikována číslem a začíná písmenem S. Je-li sada použita na adresu, aplikují se její jednotlivá přepisovací pravidla. Toto probíhá, dokud zpracovávaná adresa vyhovuje levé straně. Každé zpracování může způsobit vyvolání další sady pravidel, obsahuje-li $>číslo.
Sendmail nejprve zpracuje cílovou adresu sadou 3, která převede adresu do kanonického tvaru. Potom sadou 0 určí doručovatele dopisu, která říká, kudy dopis odejde.
Sady sendmailu:
0 - určení doručovatele
1 - zpracování adresy odesílatele
2 - zpracování adresy příjemce
3 - kanonizace adresy
4 - závěrečná úprava adresy
5 - zpracování odesílatele v hlavičkách dopisu (jen IDA)
6 - zpracování adresáta v hlavičkách dopisu (jen IDA)

Pro dial-upisty viz
Návod k připojení k IOL z OS Linux
PS: Nezapomeneme změnit PrivacyOptions z authwarnings na goaway, aby nikdo neveděl, kam si preposíláme poštu.

aliases

Je soubor aliasů ve tvaru:
jmeno: jmeno1, jmeno2,...
Př.:
bin: root
daemon: root
games: root
ingres: root


IDA Sendmail

IDA je rozšíření programu sendmail. Usnadňuje jeho konfiguraci. Konfigurační informace se uloží do několika souborů a jsou jednodušší. Tím se trochu omezí konfigurovatelnost. Soubory jsou textové a jsou kompilovány do binárních procesorem m4. Soubor jméno_počítače.m4 obsahuje definice hodnot proměnných ovlivňujících chod programu.
Proměnné DEFAULT_HOST a DEFAULT_DOMAIN určují jméno a doménu počítače, obvykle se nedefinují, IDA si je zjistí sám.
PSEUDONYMS uvádí další jména tohoto počítače.

Literatura: Mail-Administrator-HOWTO
man sendmail