Linux - PPP

Jakub Neubauer (xneub@fi.muni.cz)

Tento dokument obsahuje informace o vztahu PPP a Linuxu. Dále popisuje klíčové body při navazování vytáčeného PPP spojení.


Obsah


Úvod

PPP (Point to Point Protocol) je protokol pro IP komunikaci přes sériovou linku. PPP je peer-to-peer systém, tedy po navázání spojení není rozdíl mezi klientem a serverem. Samozřejmě, při navazování spojení jedna strana spojení iniciuje, druhá je kontaktována, zde rozlišujeme termíny 'klient' a 'server'.

Poznámka1: Při navazování PPP spojení pomocí modemu rozlišujeme dvě fáze:

Poznámka 2 (Jádro): V jádru musí být zakompilováno:


Klient

Modem a sériová linka

Sériové linky: /dev/ttyS0, /dev/ttyS1, ...
Je-li potřeba:

Ke komunikaci s modemem je možné použít interaktivní minicom, kterm atd. Dávkové programy: např. chat.

pppd

Máme-li navázané fyzické spojení, stačí spustit pppd démona. např.

pppd -d detach /dev/ttySx 14400

/etc/ppp/options

konfigurace pppd démona. Obsahuje nastavení které se načtou před interpretací příkazové řádky. Např:

skripty ppp-*

ppp-on

ppp-on-dialer

Zajišťuje spojení modemů, např. programem chat.


	/usr/sbin/chat \
		TIMEOUT		3			\
		''		\rAT			\
		OK		ATH0			\
		TIMEOUT		30			\
		OK		ATX3DT$TELEPHONE	\
		CONNECT		''			\
		ogin:		$ACCOUNT		\
		assword:	$PASSWORD

ppp-off

Zabije démona pppd


Server

1. pomoci uzivatelskych uctu:
getty, mgetty ==> prihlaseni ==> uživatelské spusteni pppd (parametr proxyarp -- např: vytvořit skript ppp s obsahem: pppd proxyarp ...)
2. pomoci pap:
mgetty (parametr /AutoPPP/) ==> "přihlášení" s autentifikací PAP , spuštění pppd místo procesu login

GUI programy


Odkazy