Konfigurace FTP a RSYNC serveru

Jan Bouda, xbouda1@fi.muni.cz


Contents


Ftp

FTP servery pro linux

Instalace Wu-ftpd

Nejprve je potřeba nainstalovat RPM balík wu-ftpd, v případě použití anonymního ftpserveru se doporučuje i balík anonftp. Obvykle se spouští pomocí inetd kdykoliv je detekováno připojení k ftpportu. Konfigurace parametrů při spuštění se tedy provádí v /etc/inetd.conf, blíže viz. man ftpd, doporučeny jsou alespoň parametry -l -a, tj. každé spojení je logováno a ke konfiguraci s používá soubor ftpaccess.

Konfigurace - soubor /etc/ftpaccess

Tento soubor souží k nastavení drtivé většiny vlastností ftpserveru. Nejdůležitější položky jsou

Další volby viz. man ftpaccess

Příklad : vytvoření guest uživatele s jménem better.

Konfigurace - soubor /etc/ftpconversions

Tento soubor slouží ke konverzím souborů při downloadu. Např. viz konfigurační příkazy compress a tar v /etc/ftpaccess. Na požadavek uživatele může provést kompresi, dekompresi, ... Požadavek se realizuje přidáním či vynecháním předpony nebo přípony v názvu souboru. Např. existuje-li soubor pokus.txt a uživatel zadá get pokus.txt.gz, je původní soubor zazipován (pokud je tato přípona správně nastavena). Tato akce by se dala realizovat následujícím řádkem: : : :.gz:/bin/gzip -9 -c %s:T_REG:O_COMPRESS:GZIP

Konfigurace - soubor /etc/ftphosts

Obsahuje řádky allow(deny) s parametry uživatel a adresa.

Logování

Význam záznamů viz. man xferlog, nastavení v /etc/ftpaccess.

Administrativní nástroje

Rsync

Tento program slouží pro efektivní synchronizování obsahů disků dvou počítačů. Může běžet buď v režimu klienta, nebo jako daemon. Nejefektivnějšího přenosu je dosaženo, když na vzdáleném počítači běží rsync server, data jsou potom přenášena pouze jako rozdíly mezi soubory.

Rsync server

Spuštění serveru se provádí příkazem rsync -daemon, který může být umístěn buď v některém ze startupových skriptů, nebo inetd.conf jako např.

rsync stream tcp nowait root /usr/bin/rsync rsyncd --daemon
V tomto případě je ještě do /etc/services třeba přidat rsync 873/tcp Ke konfiguraci slouží soubor /etc/rsyncd.conf. V tomto souboru jsou definovány takzvané moduly, neboli balíky souborů určné ke stažení. Většina voleb se dá nastavit buď globálně, nebo pro každý modul zvlášť. Modul začíná svým jménem zapsaným jako [module_name]. Mezi nejdůležitější parametry patří

Rsync klient

K takto zkonfigurovanému serveru se potom připojíme ze vzdáleného počítače a provedeme přenos souborů, obecně kterýmkoliv směrem, případný upload záleží na nastavení serveru. Příkazová řádka má více tvarů, například rsync [OPTIONS] [USER@]HOST::SRC [DEST] Volby viz. man rsync.


Jan Bouda
Mon Nov 6 11:47:19 MET 2000