DNS

Petr Lautrbach, xlautrb@fi.muni.cz


Obsah


Úvod

Každý počítač připojený do internetu ma svoji IP adresu. IP adresa je 4-byteové číslo obvykle zapisované ve tvaru x.x.x.x (x je číslo od 0 do 255). Toto číslo je špatně zapamatovatelné, proto se zavedly tzn. doménová jména. Např. aisa.fi.muni.cz www.muni.cz ... Názvy musí začínat písmenem, tvořeny mohou být písmeny, číslicemi nebo pomlčkou. Nejvíce vpravo je kořenová doména. Směrem vlevo subdomény. DNS je systém, který převádí IP adresy na doménová jména o obráceně.

/etc/hosts

Nejjednodušším způsobem konverze nazvů je IP adresy je tabulka hostitelů uložená v /etc/hosts. Tento způsob však nevyužívá rozdělení prostoru do jednotlivých zón a je vhodný pro pro použití v malých lokálních sítích, které spravuje jediný správce. Formát souboru je velmi jednoduchý. Na řádku je IP adresa a jméno, příp. jména stroje.

BIND

Další možností je využití
BINDu. Balík bind-8.2.2_P5.rpm pro Linux (ftp.fi.muni.cz) obsahuje server named, který běží na pozadí a knihovnu resolveru. Instalace verze ve formátu rpm je jednoduchá - rpm -i soubor.rpm.

Resolver

Resolverem myslíme spíše odkazy do do knihovny resolveru. Hlavní funkci zde mají gethostbyname() a gethostbyadrr(), které v závislosti na nastavení využívají soubor hosts, dotazují se na jmenné servery, příp. využívají systém NIS (síťová informační služba. Hlavním souborem, který řídí nastavení resolveru je /etc/host.conf.

/etc/host.conf

Jednotlivé volby v host.conf musí být uvedeny na samostatném řádku. Symbol # značí komentář.
Některé volby :

/etc/resolv.conf

Nakonfigurujeme-li resolver tak, aby využíval nameservery, musíme mu sdělit jaké nameservery má používat. Pokud je tento soubor prázdný, resolver bude předpokládat, že se nameserver nachází na vašem hostiteli. Nejdůležitější volba je nameserver, která obsahuje IP adresu používaného nameserveru (může jich být i několik). Volby domain a search ovládájí implicitní domény, které se připojí k názvu v případě neúspěchu při prvním dotazu. Položky jsou od sebe odděleny mezerami nebo tabulátory.

Named

Named je obvykle spuštěn při zavádění systému (např. v RH /etc/rc.d/rc3.d/S45named). Data načítá z named.conf (u verze 4 named.boot) a z dalších souborů, které obsahují data.

/etc/named.conf

Skládá se z příkazů a z komentářů. Příkazy mohou obsahovat podpříkazy a jsou ukončeny středníkem. Hlavní části : Obsáhlejší informace najdete man named.conf.

Nastavení databázových souborů

Soubory uvedené v named.conf jako file. Mají tvar
[domain] [ttl] [class] type rdata Znaky se speciálním významem :

nslookup

Pro kontrolu a práci s nameservery máme několik nástrojů. Jedním z nich nslookup. Můžeme ho využívat jak interaktivně, tak i z příkazové řádky.
Více informací man nslookup.

Literatura