PV065

UNIX - programování a správa systému I


Sylabus přednášky - autentizovaná služba.
Slidy k přednáškám
Podmínky ukončení
Vzorová řešení úkolů:
Jan "Yenya" Kasprzak