Datacentrum FI a CERIT v nové budově

Úvodem

V rámci rekonstrukce budovy Fakulty informatiky Masarykovy univerzity bylo rozhodnuto umístit v rekonstruované části mimo jiné i nové datacentrum. Vlastní datacentrum v pátém patře budovy A tvoří dva počítačové sály: sál CERIT má podlahovou plochu 147 m2 a je určen pro potřeby výpočetních a úložných kapacit CERIT Scientific Cloud. Sál Fakulty informatiky má plochu 111 m2 a je určen pro budoucí umístění celofakultních serverů, serverů laboratoří a serverů Informačního systému MU.

Technologické zázemí datacentra tvoří prostory v suterénu a v pátém patře o celkové ploše asi 390 m2. Jde například o trafostanici, místnosti záložního zdroje, strojovnu chlazení a strojovnu hasicího zařízení. Po stránce infrastruktury jsou oba sály pod správou CVT FI včetně technologie chlazení, hašení a zálohovaného napájení.

Datacentrum nebude naplněno do své maximální kapacity hned od začátku. Proto byla výstavba rozvržena do dvou etap. První etapa byla zprovozněna v rámci stavby budovy A s tím, že součástí projektu je i příprava na rozšíření o druhou etapu. Některé části infrastruktury (transformátory, rozvodna NN, napájecí kabely, potrubí chlazení a některé další části systému chlazení) jsou už v první etapě dimenzovány na plný výkon, takže stavba druhé etapy v budoucnu bude obsahovat zejména dodávku nejdražších ale prostorově relativně samostatných komponent, zapojitelných do již hotového prostředí.

Datacentrum bylo navrhováno na instalovaný výkon 150 + 200 kW (FI + CERIT) v první etapě a 250 + 450 kW po rozšíření o druhou etapu. Většina komponent napájení a chlazení je redundantních v počtu 1 + 1 v první etapě a 2 + 1 ve druhé etapě. Plánovaná průměrná hustota výkonu je 10,5 kW na rack, přičemž systém je dimenzován i na značně nerovnoměrnou zátěž. Sál CERIT je navíc připraven na možnou instalaci výpočetních clusterů, dodávaných jako celek včetně racků a chlazení, ke kterým si dodavatel přivede z rozvaděče napájení podle svých požadavků a napojí se na vodní chlazení.

Nové datacentrum FI je největší serverovna v budově, která zčásti nahradí dosud používané serverovny, zčásti je doplní a zčásti umožní jejich postupnou rekonstrukci. Svým technologickým řešením patří mezi to nejmodernější, co v oblasti standardních rackových serveroven existuje.

Fotogalerie

Technologické celky datacentra

Další informace o infrastruktuře jsou publikovány v blogu CVT FI.