Osm slok k cvičení mysli

(Langri Thangpa 1054-1123),
komentáře Tändzin Gjamccho, 14. dalajláma

1. S odhodláním dosáhnout
nejvyššího blaha pro všechny živé bytosti,
jež převyšují i klenot plnící každé přání,
budu se učit považovat je za nanejvýš drahé.

Nejen že nesmíte jiné živé bytosti opomíjet, musíte je pojímat jako poklad, jehož prostřednictvím lze dosáhnout dočasných i konečných cílů, a důsledně k nim chovat lásku. Ty druhé musíte považovat za dražší a důležitější, než jste vy sám. Na počátku si vytváříte altruistické aspirace na --- pokračování dalajlámova komentáře naleznete zde.

2. Kdykoli přijdu do styku s druhými, budu se učit
myslet na sebe jako na nejnižšího ze všech
a z hloubi svého srdce
s úctou považovat druhé za vyšší.

Pěstujete-li lásku, soucit a podobné postoje pro své vlastní blaho a hledáte štěstí jen pro sebe, jste spoutáni sobeckým hlediskem, které nevede k dobrým výsledkům. Měli byste zaujmout altruistický postoj a zhloubi svého srdce usilovat o štěstí --- pokračování dalajlámova komentáře naleznete zde.

Tändzin Gjamccho

Osm slok ke cvičení mysli.
In O Tibetu a tibetském buddhismu. PANORAMA, 1992

Pokračování? Zase tak za měsíc.


Vesnická krajina u Lé. Foto Zdeněk Thoma.


Domovská stránka Tibetu.


Tibet 1994: Cesta Tam a zas Zpatky


Jinam: