Jiná čeština: ascii Isolatin2 Kameníci Windows ISO-8859-1 Cork (T1) koi vga pclatin

Ervín Krb


Se sáňkami po Tibetu


Copyright (c) Ervín Krb
All Rights Reserved
Copyright (c) for the Assyrian translation by Erwin Krb
Copyright (c) for the English translation by Andrew Rawilson
Copyright (c) for the Czech translation by Pavel Houser
Copyright (c) for Cover by Karel Stibral
Copyright (c) for Preface by Pavel Houser
Copyright (c) for Epilogue by author's friends
Copyright (c) for Czech Edition by SFK Spectra

Co nás nezabije, to nás posílí
(parafráze výroku F. Nietzscheho)

Věnování:

Gordonovi za Doktory, Vonnegutovi za vše, Toolovi za Spolčení hlupců, Dostálovi za Garika, Špackovi za Vosáka, Kromišovi za Strach nad Albrechtovem a všem, kteří někdy pocítili dotek Nicoty.

Předmluva

Kniha, která se tímto poprvé dostává českému čtenáři do rukou, má pohnutou historii.

Je dílem nedávno tragicky zemřelého Ervína Krba, jednoho z mých nejlepších přátel a dosud nedoceněného génia naší doby. Ervín Krb napsal všechny povídky v letech 1988-1993 a to v asyrštině, neboť se kromě literárního vyžití chtěl také pocvičit v orientálních jazycích a klínopisu. Ervín pak zatím neznámým způsobem zařídil zakopání svého díla do zřícenin královského paláce v asyrské rezidenci Kalchu. Zde je objevil britský orientalista A. Rawilson, který pátral v ruinách Kalchu po asyrské verzi babylónské kosmogonie "Enuma Eliš".

Místo slavné báje o stvoření světa a boji prvních bohů vykopal Rawilson ovšem tabulky s Krbovým textem. Rawilson byl svým objevem natolik fascinován, že se jej ani neodvážil publikovat z obavy o možný negativní dopad na svou vědeckou pověst. Nicméně text přeložil do angličtiny, uložil překlad do universitní knihovny v Oxfordu a potom se zastřelil.

V dotyčné knihovně jsem celé dílo nalezl já, ukradl je a ač mám s anglickým jazykem určité potíže, pořídil jsem překlad do češtiny. Několikanásobným překladem se charakter textu poněkud změnil, např. jméno Ervín Krb se skrze klínopis, angličtinu a můj překlad přetransformovalo do podoby Karel Sekáček, nicméně věřím, že i tak se kniha bude českému čtenáři líbit.

Pavel HouserDalší Sáňky:

předmluva jeden den karla sekáčka proces svatební hostina můj poslední soud výlet do hor rozhovor s dr. Kosou ještě jeden den karla sekáčka šťastné a veselé život géniův doslov

celé sáňky


Jinam:

Mirka Misáková