PA167 Rozvrhování 2018


Průsvitky

Průsvitky z celé přednášky v jednom souboru
(finální verze)
PDF PDF č/b PDF animace
Organizace předmětu
PDF PDF č/b
1. Úvod do rozvrhování, příklady a reálné problémy. Grahamova klasifikace.
PDF PDF č/b PDF animace
2. Řídící pravidla, matematické programování.
PDF PDF č/b PDF animace
3. Lokální prohledávání: Tabu prohledávání, simulované žíhání, genetické algoritmy.
PDF PDF č/b PDF animace
4. Omezující podmínky. Rozvrhování s omezujícími podmínkami I.
PDF PDF č/b PDF animace
5. Rozvrhování s omezujícími podmínkami II.
PDF PDF č/b PDF animace
6. Plánování projektu.
PDF PDF č/b PDF animace
7. Plánování úloh na jednom stroji.
PDF PDF č/b PDF animace
8. Plánování job-shopu a montážních systémů.
PDF PDF č/b PDF animace
9. Rozvrhování zaměstnanců.
PDF PDF č/b PDF animace
10. Rezervační systémy. Rozvrhování jako timetabling.
PDF PDF č/b PDF animace
11. Univerzitní rozvrhování předmětů.
PDF PDF č/b PDF animace
26.4. Doplňková přednáška: OptaPlanner.
URL

Uvedený rozvrh je předběžný a je možné a také pravděpodobné, že bude v průběhu semestru změněn.


V průsvitkách jsou použity obrázky a texty z uvedených zdrojů:

- Barták R., MFF UK, Praha. Průsvitky k přednášce Rozvrhování a plánování.
- Sanja Petrovič, University of Nottingham, UK. Přednáška Automated Scheduling.
- Sigurdur Olafsson, Iowa State University, USA. Průsvitky k přednášce Production Scheduling.
- Erwin Hans, Johann Hurink, University of Twente, Nizozemí. Průsvitky k přednášce Production Planning.
- Thom Frühwirth and Slim Abdennadhe, Course Slides Constraint Programming and Reasoning. Odkaz na knihu Essentials of Constraint Programming, Springer Verlag, 2003.


Hana Rudová