PA167 Rozvrhování 2018


- Zadání a pokyny k domácímu úkolu č.2: PDF

- Zadání a pokyny k domácímu úkolu č.1: PDF, řešení domácího úkolu: PDF

- Změna k přednášce o rozvrhování pomocí softwaru OptaPlanner
- Přednáška proběhne v rámci předmětu IV126 Umělá inteligence II ve čtvrtek 26.4. od 14:00 v učebně C525.
- Všichni studenti předmětu jsou vítání!
- OptaPlanner: volně dostupný software vyvíjený firmou Red Hat
- přednášející Lukáš Petrovický

- Materiály
- Průsvitky za celou přednášky (finální verze) PDF PDF č/b PDF animace
- Osnova a finální verze průsvitek bude průběžně zveřejňována v průběhu školního roku

- Obsah přednášky, literatura, pravidla pro absolvování předmětu: viz průsvitky

- K dispozici je sbírka vzorových příkladů, na jejichž základě bude sestavována závěrečná písemná práce
- teoretické otázky budou použity ze sbírky (nebo mírně úpraveny)
- u praktických příkladů bude modifikováno numerické zadání, parametry zadání nebo případně typ rozvrhovacího problému
- POZOR, v průběhu semestru může dojít ke změnám tak, aby sbírka odpovídala probrané látce
- sbírka s obsahem: PDF
- řešení vybraných příkladů: PDF

- Příklad písemné práce: viz PDF

- Anglicko-český slovník používané terminologie

- Informace o předmětu na IS

- Dotazy a konzultace: domluva přes e-mail na adrese Hana Rudová <hanka@fi.muni.cz>


Hana Rudová