[ECL<SUP>i</SUP>PS<SUP>e</SUP>]

Popis:

Systém pro logické programování s omezujícími podmínkami udržovaný a rozvíjený na Imperial College Research Centre for Planning and Resource Control (IC-Parc).

Podporované platformy:

ECLiPSe je dostupná ve verzi 5.8 kompilovaná s Tcl/Tk 8.4 a Jdk 1.5 na platformě Linux (počítače nymfe*, atlas).

Použití:

  1. module add eclipse-5.8
  2. tkeclipse (interaktivní grafické uživatelské rozhraní napsané v Tcl/Tk)
    nebo eclipse (rozhraní jako příkazová řádka)

Dokumentace:

Originální dokumentace v angličtině je dostupná lokálně na počítačích, kde je ECLiPSe nainstalována, přes
file:/packages/run/eclipse-5.8/doc/index.html

Licence:

Tento software je dostupný pouze pro uživatele Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy university pro výukové a výzkumné účely.

Další informace:

ECLiPSe na IC-Parc

Správce programu:

Hana Rudová