Home

(Česky/English).

Vyuka

Pro studenty

Studium a výzkum

Zpracováni řeči a dialogové systémy
(English/Česky).
Publikace
Laboratoř vyhledávání a dialogu