Počítačová akustika a fonetikaČím se u nás zabýváme:

Více informací o laboratoři pak můžete naleznout na http://www.fi.muni.cz/lsd.