První česká učebnice esperanta na internetu

ABC od Theodora Kiliana

Tato učebnice slouží jako studijní materiál pro letní esperantský tábor, který se koná každoročně u Vranovské přehrady v Lančovské zátoce (okres Znojmo).

Učebnice esperanta ABC

Česko-esperantský slovníček k učebnici ABC

Esperantsko-český slovníček k učebnici ABC

Autorská práva na tuto učebnici vlastní Třebíčský esperantský klub, adresa:

ESPERANTO, TŘEBÍČ 674 01

Učebnici esperanta ABC je možné použít pro vlastní potřebu, ale hromadné kopírování nebo vydávání této učebnice je protizákoné.