---
---

PV017, Řízení informační bezpečnosti

2/0, podzimní semestr


č.
2020
Název tematu
1/A4
4/A4
1.
6.10.
Koncept informační bezpečnosti
2.
13.10.
3.
20.10.
Standardizace (ISO/IEC 27000),
legislativní rámec informační bezpečnosti
4.
27.10.
Anatomie informační bezpečnosti
5.
6.
3.11.
10.11.
Řízení rizik (ISO/IEC 27005)
7.
17.11.
Řízení inf. bezp. v organizaci (ISO/IEC 27014)
8.
24.11.
Půlsemestrální zkouška
9.
1.12.
Politika informační bezpečnosti
10.
8.11.
Systém řízení, ISMS (ISO/IEC 27001)
11.
15.12.
Projekt ISMS (ISO/IEC 27003)
12.
5.1.
Návrh a použití metrik informační bezpečnosti,
měření v ISMS (ISO/IEC 27004)
13.
12.1.
Hodnocení inf. bezp. (ISO/IEC 15408)


Doplňující informace k přednáškám

4.
Příklady opatření, zranitelností a hrozeb
Příklad z katalogu ISO/IEC 27002
7.
Řízení inf. bezp. v organizaci, Dodatek
9.
Politika informační bezpečnosti
13.
Hodnocení informační bezpečnosti, Dodatek


Studijní literatura

Zkouška

On-line v IS MU, půlsemestrální a závěrečná