---
---

PA150, Principy operačních systémů

2/0, podzimní semestr


Předpoklady:

Osnova a studijní podklady:

tema
2017
Název tematu
1/A4
4/A4
 1.
19.9.
  Distribuované systémy,
  role a principy operačních systémů
2.
26.9.
  Čas a stav v distribuovaném prostředí
3.
4.
 3.10.
10.10.
  Transakce
5.
6.
17.10.
24.10.
  Řízení souběžných transakcí
 7.
31.10.
  Obnova transakcí po výpadku
 8.
9.
7.11.
14.11.
  Uváznutí
10.
 21.11.
  Distribuované algoritmy
  - Vzájemné vyloučení (DME)
  - Volba vedoucího prvku (Leader Election)
11.
28.11.
  - Multicasting
  - Dosažení shody, Byzantská dohoda
12.
5.12.
  Transakce, souběžnost a
   uváznutí v distribuovaném prostředí
13.
12.12.
  Rezerva


Literatura

Zkouška  

Písemná, závěrečná