---
---

PB152, Operační systémy

2/0, jarní semestr

Modře uváděné dokumenty majícharakter doplňující literatury k přednášce
č.
2017
Název tematu
1/A4
4/A4
 1.
  21.2
Počítačové systémy -- přehled (hardware)
 2.
 28.2
Operační systémy -- přehled
 3.
4.
  7.3
14.3
Typologie, funkční skladba a architektury OS
(Příklady -- Windows, Unix, Linux, MAC OSx)
5.
  21.3
Procesy
 6.
28.3
Vlákna
7.
4.4
Komunikace a
synchronizace procesů
8.
11.4
Uváznutí
9.
18.4
Plánování činností procesoru
10.
25.4
 11.
  2.5
Správa paměti
Virtualizace paměti
 12.
9.5
Ovládání vstupů a výstupů
 13.
16.5
Rezerva


Poznámka

Literatura

Zkouška

Písemná, závěrečná