---
---

PV062, Organizace souborů

2/0, jarní semestr


č.
2021
Název tematu
1/A4
4/A4
Osnova předmětu
1.
2.
  3.3
10.3
Teorie informace
3.
4.
17.3
24.3
Komprese dat
5.
31.3
Vnější paměti
6.
7.4
Půlsemestrální zkouška
 7.
14.4
Soubor, souborové organizace
 8.
21.4
Rozhraní souborových systémů
 9.
28.4
Implementace souborových systémů
 10.
5.5
Sekvenční soubory
Indexování, index-sekvenční organizace,
indexové organizace
11.
12.5
Hierarchické indexy, B stromy, B+ stromy
12.

13.
19.5

26.5
Tries

Hašování, dynamické hašování,
soubory s přímým přístupem


Literatura

  • přednášky, slídy
  • Khalid Sayood, Introduction to Data Compression, The Morgan Kaufmann Series in Multimedia and Information Systems
  • M.J.Folk, B.Zoellick, G. Riccardi, File Structures, Addison-Wesly, 1998, 3.vydání
  • H. Garcia-Molina, ..., Database System Implementation, Prentice Hall, 2000
  • R. Elmasri, S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, The Benjamin/Cummings Publ. Comp., Inc, 1994

Zkouška

Písemná, půlsemestrální a závěrečná, on-line test