---
---

PA151, Soudobé počítačové sítě

2/0, jarní semestr

Současná orientace předmětu — Bezdrátové sítě a komunikace

Důležité upozornění:

Studium předmětu předpokládá počáteční znalosti přenosu dat
v rozsahu předmětu PV169 Základy přenosu dat


týd.
2021
Název tematu
1/A4
4/A4
 1.
 3.3
Úvod do bezdrátových sítí
 2.
 10.3
Základy přenosu dat
3.
17.3
Bezdrátový přenos dat
4.
5.
24.3
31.3
Řízení přístupu k (bezdrátovému) médiu
6.
7.4
Půlsemestrální zkouška
7.
14.4
WMN, Wireless Mesh Networks, směrování
8.
21.4
WSN, Wireless Sensor Networks,
802.15.4, Zigbee
9.
28.4
WPAN, Wireless Personal Area Networks,
Bluetooth
10.
5.5
WLAN, Wireless Local Area Networks,
Wi-Fi, 802.11
11.
12.5
WMAN, Wireless Metropolitan Networks ,
WiMAX/802.16
12.
19.5
WWAN, Wireless Wide Networks,
Mobilní sítě, LTE
13.
26.5
Bezdrátová telefonie (DECT)
Satelitní komunikace


Literatura

Zkouška

Písemná, půlsemestrální a závěrečná, on-line test