---
---

PA151, Soudobé počítačové sítě

2/0, jarní semestr

Současná orientace předmětu — Bezdrátové sítě a komunikace

Důležité upozornění:

Studium předmětu předpokladá počáteční znalosti přenosu dat
v rozsahu předmětu PV169 Základy přenosu dat


č.
2018
Název tematu
1/A4
4/A4
 1.
  20.2
Úvod do problematiky bezdrátových sítí
 2.
 27.2
Základy přenosu dat
3.
6.3
Bezdrátový přenos dat
4.
13.3
Řízení přístupu k (bezdrátovému) médiu
5.
20.3
WAN, Mobilní sítě, LTE
(GSM, GPRS, EDGE, UMTS), pro informaci pouze
6.
27.3
WMAN -- WiMAX/802.16
7.
3.4
WPAN, Wireless Personal Area Networks, Bluetooth
8.
10.4
WSN, Wireless Sensor Networks, 802.15.4, Zigbee
9.
 17.4
WLAN, Wireless Local Area Networks, Wi-Fi, 802.11
10.
24.4
Bezšňůrová telefonie (DECT)
Satelitní komunikace
11.
1.5
Státní svátek, volno
12.
8.5
Státní svátek, volno
13.
15.5
Rezerva


Literatura

Zkouška

Písemná, závěrečná