---
---

Výuka

Podzimní semestr

PV017, 
Řízení bezpečnosti v informačních technologií

Jarní semestr

PA151,
Soudobé sítě

PV169,
Základy přenosu dat

PV062,
Organizace souborů

PA150,
Principy operačních systémů