---
---

Operační systémy, systémy souborů

Systémy souborů

Všeobecně, základy DBS, ...
 • Introduction to Data management
  Dobrý úvod do DBMS, E/R model, realční model a algebra, SQL, teorie návrhu DB
 • Dictionary of Algorithms and Data Structures, NIST
  A dictionary of algorithms, algorithmic techniques, data structures, archetypical problems, and related definitions. Algorithms include common functions, such as Ackermann's function. Problems include traveling salesman and Byzantine generals. Some entries have links to implementations and more information.
 • List of Data Structures -- Lineární datové struktury: seznamy, hašované tabulky, zásobník, fronta, ..., grafové struktury: stromy, hromada, trie, ...
Informační teorie
Komprese dat
Hašování
Indexy, B stromy
 • Animace AVL stromů, (prohlížeč musí povolit Javu)
 • Ubiquitous B-Tree, Douglas Comer, Comp. Surv. 1979
 • B Trees, přehledový výklad, 2005
 • B stromy, tutoriál vč. animace (prohlížeč musí povolit Javu)
 • Tree Animation Tool (prohlížeč musí povolit Javu): binární strom, binární vyhledávací strom, AVL strom, B-strom.
 • B+ Trees (prohlížeč musí povolit Javu):
  A Java applet that animates insertion into B+ trees.
Kursy na jiných universitách