Pelikán J.: Programovaná výuka a hypertext, Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky 1998, str. 197 -202, ISBN 80-214-1205-4

Pelikán J.: Programovaná výuka založená na hypertextu, Sborník z Celostátního setkání učitelů informatiky a učitelů, kteří pracují s výpočetní technikou na školách, Informační a metodické centrum Žďár nad Sázavou 1998, str. 43 - 50

Pelikán J.: Programovaná výuka v kombinaci s hypertextem, Zpravodaj ÚVT MU 1998, str.

Pelikán J.: Programmed learning & hypertext, Technical Report FI MU 1998