Datum Škola Obor (zaměření)
1985 - 1990 Gymnázium Táborská 185, 615 00 BRNO Matematika - fyzika - programování
1990 - 1994 Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 602 00 BRNO Matematika - výpočetní technika
1994 - 1995 Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, 602 00 BRNO Matematika - výpočetní technika
1995 Diplomová práce: Operační systémy
Studium ukončeno Státní závěrečnou zkouškou
Udělen titul Magistr (Mgr.)
1995 - 1998 Fakulta informatiky MU, Botanická 68a, 602 00 BRNO Obecné otázky matematiky a informatiky
1998 Studium ukončeno rigorózním řízením
Disertační práce: Programovaná výuka založená na hypertextu
Udělen titul Doktor (Dr.)
1999 Přiznán titul Doktor přírodních věd (RNDr.)
Přiznána zkratka titulu Doktor (Ph.D.)