Hodiny reálného času


Obvod umístěný na základní desce, který má za úkol udržovat na počítači reálný čas. Reálný čas bývá na základních deskách realizován dvěma různými způsoby:


Hodiny reálného času: strana 1