Historie počítačů


Počítače se rozdělují do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů:

Generace Rok Konfigurace Rychlost (operací/s) Součástky
0. 1940 Velký počet skříní Jednotky Relé
1. 1950 Desítky skříní 100 - 1000 Elektronky
2. 1958 do 10 skříní Tisíce Tranzistory
3. 1964 do 5 skříní Desetitisíce Integrované obvody
3.1/2 1972 1 skříň Statisíce Integrované obvody (LSI)
4. 1981 1 skříň desítky milionů Integrované obvody (VLSI)

1. generace:

Krok: 1

Krok: 2 Krok: 3 Krok: 4

2. generace:

Krok: 5

Krok: 6 Krok: 7

3. generace:

Krok: 8

Krok: 9 Krok: 10 Krok: 11 Integrované obvody je možné vyrábět pomocí různých technologií, z nichž každá má svůj základní stavební prvek a díky němu poskytuje specifické vlastnosti:

Krok: 12

Krok: 13 Krok: 14 Krok: 15 Krok: 16


Historie počítačů: strana 1