Karel Pala

Associate Professor, Dept. of Information Technology
Doc.PhDr. Karel Pala, CSc.,
Masaryk University           Tel: +42-5-41 512 344
Faculty of Informatics         Fax: +42-5-41 212 568
Botanicka 68a
602 00 BRNO
Czech Republic
E-mail: pala@informatics.muni.cz

Profile


Education:

1) Graduated at Faculty of Arts, Charles University, Prague, 1960, Linguistics (Czech and Russian),
2) Phd.in Linguistics (Czech), Charles University, Prague, 1973

Professional Experience:

1962-1964
research worker at the Institute of Czech

Language, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague

1964-1967
researcher, Dept.of Czech, Faculty

of Arts, Masaryk University, Brno

1968-1989
research worker (I C 2), Dept.of Czech,

Faculty of Arts, Masaryk university, Brno

1990-1991
senior researcher (I A), Dept.of Czech,

Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

1992-1995
associate professor, Dept.of Czech, Faculty of Arts,

Masaryk University, Brno

1995-
associate professor, Dept.of Informatiom Technologies,

Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno

Teaching Experience:

1995-
course in Corpus Linguistics and Computer Lexicography,

Dept.of Czech, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

1995-
course in Natural Language Processing, Dept.of

Information Technologies, Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno

The Most Recent Positions:

3) Associate Professor at Faculty of Informatics, Masaryk University:

Czech Linguistics, Computational Linguistics,

Natural Language Processing -- from September 1995

Languages:

Russian, English, Slovak (fluent),

good reading knowledge: Polish, Serbian and CroatianWork Address:

Karel Pala, Department of Information Technologies, Faculty of

Informatics, Masaryk University

Botanicka 68a, 602 00 Brno, Czech Republic

phone: 042 05 41 512 344,

fax: 042 05 4121 2568

e-mail: pala@fi.muni.cz

Home Adress: Křenová 47, 602 00 Brno, Czech Republic

Recent Original Publications (also with co-authors)

 1. Pala, K., Halasová, K., Franc, S., Česká morfologie a syntax

  v PROLOGU ( Czech Morphology and Syntax in Prolog), in

  sb.semináře SOFSEM'87, Bratislava VVS.

 2. Pala, K., Syntactic Analysis and Case Frames, SPFFBU A

  36, Brno 1988, s. 73-78.

 3. Pala, K., Materna, P., Zlatuška, J., Logická analýza

  přirozeného jazyka ( Logical Analysis of Natural Language),

  Praha, Academia 1990.

 4. Pala, K., Česká syntax v PROLOGU ( Czech Syntax in Prolog),

  SPFFBU, Brno 1990.

 5. Pala, K., Koukolíková, J., Zpracování přirozeného

  jazyka v PROLOGU ( Natural Language Processing in Prolog),

  in: sb.semináře LOP'89, Brno 1990.

 6. Pala, K., Sojka, P., K terminologii PROLOGU ( On Prolog

  Terminology), in: sb.semináře LOP'89, Brno 1990.

 7. Pala, K., Poznámky k terminologii TeXu ( Remarks on TeX

  Terminology), in: sb.I.čs. semináře o TeXu, Cikháj, září 1990.

 8. Pala, K., K výuce předmětu Základy výpočetní techniky na FF

  UJEP ( Teaching Computers at the Faculty of Arts), in:

  sb.semináře LVT FF UJEP a KU, Cikháj, říjen, Brno, 1990.

 9. Pala, K., Strojové slovníky pro češtinu ( Machine Dictionaries

  for Czech), Věstník OVC Praha, 1990.

 10. Pala, K., Osolsobě, K., Czech Stem Dictionary for PC XT/AT,

  Conference on Computer Lexicography,

  Balatonfüred, September 1990.

 11. Pala, K., Computer Lexicography in Czech

  Republic, a Report for the Conference ``LANGUAGE INDUSTRIES'', Budapest, November 1990.

 12. Pala, K., Osolsobě, K., Základy počítačové lingvistiky,

  skriptum pro posluchače FF UJEP ( Introduction to Computational

  Linguistics), Brno 1991.

 13. Pala, K., A Computer Fund of Czech, Conference on Computer Lexicography, Budapest, October 1992.

 14. Pala, K., Čermák, F., Králík, J., Počítačová lexikografie

  a čeština -- Počítačový fond češtiny ( Computer Lexicography

  and Czech Language -- Computer Fund of Czech), Slovo a Slovesnost,

  1992.

 15. Pala, K., Všianský, J., Slovník českých synonym (Dictionary of Czech Synonyms), Prague, Publishing House Lidové

  Noviny, 1994 (also electronic versions for WINTEXT, AMI PRO, WP5.1,

  WINDOWS 95 and other word processors).

 16. Čermák, F., Pala, K., Petkevič, V., Report on Corpus Linguistics

  and Computer Lexicography in UK, June 1995, manuscript.