photo Mojmir Kretinsky

Head of Departement, Dept. of Computer Science
prof. RNDr. Mojmir Kretinsky, CSc.
Masaryk University           Tel: +420-54949-4239
Faculty of Informatics         Fax: +420-54949-1820
Botanicka 68a
602 00 BRNO
Czech Republic
E-mail: kretinsky at fi dot muni dot cz

Biographical Summary

Research projects

for more complete list see CV above

Sample of Publication (1993 - now)


Vyuka (Teaching)

IB005 - Formální jazyky a automaty ( Formal languages and automata )
IA006 - Automaty II ( Automata II )
IA041 - Teorie a specifikace procesů ( Process theory and specification )
IA072 - Souběžnost (seminář - PGS) ( Concurrency club )
PA008 - Překladače ( Compilers )


Dalsi info o vyuce (comments on courses - in Czech)

Formální jazyky a automaty - info a pokyny k IB005

Automaty II - info a pokyny k IA006

Souběžnost -- seminář - info o programu

Překladače (PA008):
M.Češka a kol.: Překladače - skripta VUT;
Organizace paměti pro O-O jazyky - stručné poznámky z knihy D.A.Watt, D.F.Brown: Programming Language Processors in JAVA
Analýza toku dat - pomůcka ke kursu PA008 - Překladače
zakladni klasicke metody generovani kodu - pomůcka ke kursu PA008 - PřekladačeLast modified: Thursday, 17-Sep-2020 11:37:56 CEST