Sebrané vtipy týdne

Parafráze a parodie


Opatrnosti nikdy nezbývá

23. 10. 2001

Yourtown (AP): Dnes byla úředně uzavřena pekárna v centru města poté, co na válech a stolech byla objevena "bílá práškovitá substance". Navíc v regálech inspekce nalezla pytle, z nichž několik bylo narušeno tak, že se z nich rovněž sypal bílý prášek.

Vstup do pekařství byl zapečetěn a osazenstvo převezeno do centra pro boj s následky biologických zbraní na dekontaminaci a testy. Naštěstí u nikoho nebyla zatím prokázána nákaza antraxem.

Všem zaměstnancům i zákazníkům, kteří požili podezřelý chléb, byl preventivně nasazen lék Cipro navzdory jejich protestům poukazujícím na jeho nepříjemné vedlejší účinky.

Zároveň byly zapečetěny i některé kuchyně v domácnostech, neboť na válečcích na těsto a v kredencích se rovněž vyskytoval bílý prášek.

Testy prokázaly, že bílým práškem byla tzv. mouka - netoxická kuchyňská surovina. V jenom případě byl v prášku identifikován tzv. práškový cukr, rovněž netoxický.

Naší redakci se podařilo získat vyjádření epidemiologa Winstona Smithe z hygienické stanice: "Tu paniku naprosto nechápu. Spory antraxu nejsou pouhým okem viditelné."

Poté, co se rozšířila zpráva, že prášek není jedovatý, přestala většina zaměstnanců užívat předepsaná antibiotika. U některých z nich se v důsledku toho vyvinuly kmeny bakterií resistentní vůči antibiotikům. Interview od bakterií se našemu redaktorovi nepodařilo získat.

Podobná zpráva informuje o uzavření místních pláží na základě výskytu světlehnědé zrnité látky poblíž vodních ploch.


Ženy jsou zlo

(Matematický důkaz)

30. 5. 2001

Vyjděme z notoricky známého faktu, že ženy nás stojí čas a peníze:

ženy = čas . peníze

Rovněž je všeobecně známo, že čas jsou peníze:

čas = peníze

Po dosazení naše původní rovnice nabývá tvaru

ženy = peníze . peníze
ženy = peníze2

Dále vezměme v úvahu, že "peníze jsou kořenem všeho zla". Kořen v matematice ovšem znamená odmocninu:

peníze = sqrt(zlo)

Takže platí:

ženy = (sqrt(zlo))2

čili:

ženy = zlo

Q.E.D.


Odpověď na odvolání nezávislosti

24. 11. 2000

Kongres Spojených států amerických odpovídá takto Jejímu Královskému Veličenstvu:

Vyhlášení nezávislosti na odvolání nezávislosti

Potvrzujeme lidu Spojeného království příjem Vašeho Odvolání nezávislosti a srdečně se smějeme kamsi Vaším směrem.

Připomínáme Vám, že nezávislost jsme získali ozbrojeným bojem, nebyla nám darována, a nemůžete ji proto odvolat. Aby to bylo jasné a nedošlo znovu k podobné chybě, do týdne dorazí k Vašim břehům bojová skupina letadlových lodí. Měli byste vědět, že lodi jsou až k čáře ponoru napěchovány řízenými střelami Tomahawk - kdybyste snad chtěli o něco bojovat.

Protože jsme rozumní lidé a neláká nás představa, jak shazujeme tuny kovu na naši odrozenou matku - i když občas je to představa velmi lákavá - jsme ochotni k určitým ústupkům, které snad ukonejší Vaši pýchu a nám dovolí vyřešit probíhající spory kolem voleb.

Bylo proto rozhodnuto: Spojené státy Vám oficiálně postupují stát Florida spolu s nemohoucími důchodci, kubánskými přistěhovalci a komáry. Jako podmínku této dohody si však klademe, že obchod doutníky zůstane i do budoucna bezcelný. Máte oprávnění používat Kennedyho kosmické centrum, raketoplány si však odvážíme. Pokud byste přišli s něčím, co by se mohlo dostat do vesmíru, poslužte si - i když Francouzi budou vyskakovat.

Dále bylo rozhodnuto, že dostanete i Kalifornii. Holywoodu se sice podaří jednou za pár let natočit slušný film, ale jinak je to země nanic. Teď budete mít takovou turistickou atrakci, jako je Disneyland. To je panečku něco jiného než ta hromada šutrů, na kterou u Vás lidé civí, že?

Vzdáváme se i všech nároků na Los Angeles a Křemíkové údolí. Jako prostředek městské rekonstrukce doporučujeme taktické jaderné zbraně.

A navíc, protože známe Vaši nostalgii po světové říši, "nad níž slunce nikdy nezapadá", jsme Vám ochotni postoupit státy Aljaška a Havaj, protože jsou daleko a moc z nich nemáme. Aljaška je pěkně ponuré místo, hodně na způsob Vašich rašelinišť, ale  chladnější. Havaj je dobré místo na dovolenou, navštivte ho někdy a vystavte své bledé severské mlhou svraštělé tváře slunci. Je to ostrovní stát, budete se tam cítit jako doma. Jinak však máme v úmyslu si zbývajících 46 států ponechat a odmítáme se podřizovat Vašim hloupým jazykovým pravidlům, hrát to, čemu Vy říkáte fotbal, a popíjet čaj.

Jsme rovněž pevně rozhodnuti nikdy se nepokusit o pochopení hry zvané kriket.

Dáno zde v Kongresu 15. dne měsíce listopadu L. P. 2000.


Maminka má vždycky pravdu

29. 9. 2000

Co řekly maminky slavných osobností:

Paní Kolumbová:
Ať jsi objevil cokoli, psát domů jsi mohl!
Paní Michelangelová:
To nemůžeš malovat po zdech jako ostatní kluci? Víš jak těžko se ty malůvky odstraňují ze stropu?
Paní Bonapartová:
Když pod tím kabátem neschováváš vysvědčení, tak tu ruku laskavě vyndej.
Paní Lincolnová:
Už zase máš na hlavě cylindr? To nemůžeš nosit baseballovou čepici jako ostatní?
Paní Einsteinová:
Tohle je tvoje maturitní fotka. To sis nemohl s těmi vlasy něco udělat? Vždyť máme kondicionéry, gely a spoustu jiných přípravků!
Paní Jonášová:
Hezká povídačka. A teď se přiznej, kde jsi byl doopravdy ty tři dny.
Paní Edisonová:
Samozřejmě jsem pyšná na to, že jsi vynalezl žárovku. Ale teď ji laskavě zhasni a jdi spát.

Co bychom si (ne)chtěli přečíst

6. 6. 2000

Každým rokem vypisuje časopis New Scientist soutěž, ve které mohou čtenáři popustit uzdu fantazii a navrhnout, co by si nejraději přečetli jako titulek v příštím ročníku. Zde je výběr z oceněných nápadů:


Šalamoun

21. 5. 1999

Dvě ženy předstoupily před moudrého krále Šalamouna a mezi sebou vlekly mladíka.

"Tenhle mladý právník slíbil, že se ožení s mou dcerou!" prohlásila jedna z žen.

"Ne, slíbil oženit se s mou dcerou," oponovala druhá.

A tak se před panovníkem hádaly, dokud je neokřikl, ať jsou chvilku zticha.

"Přineste mi můj velký meč," řekl Šalamoun, "a já ho rozseknu. Každá dostanete půlku."

"Dobře," odpověděla první žena.

Ale druhá řekla: "Ne, nechci, aby byla prolita nevinná krev. To raději ať si vezme její dceru."

Moudrý vladař nezaváhal ani okamžik. "Advokát se ožení s dcerou první matky."

"Vždyť ta ho chtěla nechat přeseknout mečem!" zvolali královi dvořané.

"Ano," řekl moudrý Šalamoun. "Tím dokázala, že ona je ta pravá tchyně."


Neviditelný zabiják

10. 4. 1998

Dihydrogenmonoxid (dále jen DHMO) je bezbarvý, bez chuti a bez zápachu. Každým rokem zabíjí tisíce lidí. Většina smrtelných případů je způsobena nechtěným vdechováním DHMO, ale tím jeho nebezpečnost nekončí. Déletrvající styk s jeho pevnou nebo plynnou formou způsobuje závažné poškození tkání. Jeho požití se může projevit zvýšeným pocením a močením, případně i pocitem nadmutí, nevolností, zvracením a iontovou nerovnováhou organizmu. Pro ty, kdo jsou na něm  závislí, znamená odejmutí DHMO jistou smrt. Má však další nebezpečné vlastnosti:

Znečištění životního prostředí DHMO se šíří jako epidemie!

Nachází se ve vysokých koncentracích v téměř všech potocích, řekách, jezerech a nádržích po celém světě a byl objeven dokonce i v antarktických ledovcích. I v České republice v loňském roce způsobil škody v rozsahu desítek miliard Kč. Přestože je známa jeho nebezpečnost, dihydrogen monoxid se stále používá:

Průmyslové i zemědělské podniky vypouštějí DHMO do řek a nikdo proti tomu nic nedělá, protože tato praxe je na celém světě dosud legální.

Vláda ČR i orgány Evropské unie odmítají zakázat produkci, distribuci a používání tého škodlivé chemikálie s odvoláním na její "význam pro národní ekonomiku". Naopak vojenské organizace všech států (zejména válečné námořnictvo) experimentují s DHMO a budují mnohamiliardové investice pro jeho využívání v mírových i válečných podmínkách. Stovky vojenských výzkumných ústavů dostávají tuny této substance složitými podzemními distribučními kanály a skladují ji pro pozdější použití.

Ještě není pozdě. Tuto hrůzu je třeba zastavit!

Zasaďte se o to, aby znečišťování DHMO bylo zastaveno. Získávejte a rozšiřujte vědomosti o této nebezpečné chemikálii. Neznalost může ublížit vám i jiným.

Pokud vám snad tento text nepřipadá vtipný, uvědomte si:


Přelom letopočtu se blíží

21. 1. 1999

Milý Cassie!

Pořád se ještě zabýváš problémem s rokem nula? Ten přechod od př. Kr. k L. P. nám dá zabrat a nezbývá nám už moc času. Nevím, jak lidé zvládnou dělat všechno naopak. Zatím jsme dělali všechno směrem dolů, a teď abychom se učili myslet směrem nahoru. Někdo s tím měl včas počítat a nenechat nás se s tím vypořádávat na poslední chvilku.

Nedávno jsem mluvil s císařem. Mohl puknout vzteky, že s tím Julius něco nevymyslel, když dělal tu reformu kalendáře. Řekl, že už chápe, proč se Brutus tenkrát tak naštval. Zavolali jsme Consulta a ten nám řekl, že pokračovat prostě tak, že zavedeme záporné roky před Kristem, nepůjde a jako obvykle si naúčtoval spoustu sesterciů, aniž by nám nějak poradil. Nebudeme snad muset vyhodit všechen hardware a začít znovu? Počítám, že Macrohard by na tom vydělal pěkné jmění.

Lichváři jsou na sesypání. Někdo jim řekl, že úrokové sazby se otočí a oni budou muset za půjčené peníze platit zákazníkům.

Je to noční můra ...

Já si osobně neumím představit, jak se může písek v hodinách začít najednou sypat zdola nahoru. Nějací tři mudrci na Východě prý na tom problému pracují, ale bohužel se sem dostanou, až bude po všem.

Slyšel jsem, že všechny koně se na přelomu roku budou muset uvázat v maštalích, protože panují obavy, že by se zastavili a snažili se běžet pozpátku. Dovedeš si představit ty zničené kočáry a snad i oběti na životech. Někdo dokonce říká, že v tom okamžiku přestane svět existovat. V každém případě na tom zatraceném problému Y0K dál pracujeme.

Jestli se dozvím něco nového, pošlu Ti pergamen. Jestli Tě něco napadá, dej mi vědět.

Tvůj Plutonius


Letectvo popírá spekulace o havárii UFO

18. 7. 1997

Valles Marineris (MPI) - Mluvčí Marťanských vzdušných sil prohlásilo za nepravdivé pověsti o tom, že v poušti poblíž Ares Vallis havarovala v pátek mimomarťanská kosmická loď. Generál Rgrmrmy Menší prohlásil dnes na tiskové konferenci, že "objekt byl ve skutečnosti neškodný meteorologický výškový balon, a ne cizí kosmická loď".

Pověsti se vynořily v pátek pozdě večer, když se jistý major z blízké letecké základny Ares Vallis obrátil na Valles Marineris Daily Record s historkou o podivném objektu podobném balonu, který údajně dopadl poblíž základny do pouště, několikrát se odrazil od povrchu a nakonec se zastavil a při explosivním vyfouknutí uvolnil plyny nemarsovského původu. Několik minut poté generál Rgrmrmy Menší kontaktoval telepaticky Daily Record a vyslovil nesouhlas se zmíněnou zprávou.

Generál Rgrmrmy Menší prohlásil, že hysterické povídačky o vozítku, které se mělo oddělit od dopadlého balonu a pojíždět po marsovké poušti jsou nesmyslnou smyšlenkou vyvolanou banálním uvolněním bahenních plynů. Veřejnost však vysvětlení vzdušných sil příliš nevěří a dále spekuluje o o mimomarťanském původu trosek v poušti. Objevily se teorie, které prohlášení gen. Rgrmrmy označují za vládní spiknutí za účelem zamlžení pravdy a zdůrazňují přitom fakt, že na Marsu nejsou žádné bažiny.


Jak to bylo s potopou:

6. 6. 1997

I promluvil Hospodin k Noé řka: "Za šest měsíců otevříny budou průduchové nebeští, voda přikryje i hory nejvyšší a umře všeliké tělo na zemi a zničím lidi zlé. Několik dobrých lidí zachráním spolu s párem od každého živočicha, pročež mi zbuduj archu." Tak pravil Pán.

A zablýsklo se a Bůh předal Noemovi plány, jak zbudovat archu. "OK," řekl Noé třesa se strachem a žmoulaje v rukách světlotiskové plány. "Za šest měsíců začne potopa," zahřměl Pán. "Do té doby měj archu hotovou, nebo se nauč hodně dlouho vydržet plavat.

Uplynulo půl roku.

Obloha se zatáhla a začalo pršet. I spatřil Pán, že Noé sedí na dvorku a pláče. A archa nikde.

"Noé, kde je má archa?" Blesk udeřivší do země hned vedle Noema podtrhl jeho slova.

"Odpusť mi, prosím, Pane. Dělal jsem, co jsem mohl. Ale objevily se velké problémy. Nejdříve jsem musel obstarat stavební povolení na archu, ale ukázalo se, že plány nejsou kresleny podle norem. Musel jsem najmout inženýra, aby je překreslil. Potom jsem svedl velkou bitvu o to, zda archa musí být vybavena automatickým hasicím zařízením. Sousedé si na mne stěžovali, že jim rozestavěná archa bude stínit, tak jsem si musel obstarat výjimku od stavebního úřadu.

Pak nastaly problémy se zajišťováním dřeva, protože vyšel zákaz kácení stromů, neboť v lese žije ohrožená sova skvrnitá. Potom tesaři založili odbory a začali stávkovat. Teprve po dlouhém vyjednávání s odborovým ústředím byli ochotni vzít do ruky sekeru a pilu. Teď na arše dělalo 16 tesařů. Začal jsem shánět zvířata a hned mě žalovali ochránci zvířat. Měli námitky proti tomu, že od každého druhu chci vzít jen dva exempláře. Mimochodem, nikde jsem neobjevil jedinou sovu. Když jsem konečně u soudu vyhrál, sdělil mi Úřad pro životní prostředí, že nesmím archu dostavět, dokud nebudu mít odbornou expertízu o dopadu potopy na životní prostředí.

Potom po mně chtěl generální štáb mapu zatopené oblasti. Poslal jsem jim globus. Daňový úřad mi zablokoval všechny účty - tvrdil, že se chci odplutím vyhnout placení daní. Teď jsem právě dostal přípis, že prý dlužím nějaké daně.

Obávám se, že v příštích pěti letech nebudu schopen archu dostavět," bědoval Noé.

Obloha se začala protrhávat. Mezi mraky vysvitlo slunce a přes celou oblohu se klenula duha. Noé vzhlédl a usmál se. "Znamená to, že zemi nezničíš?" zeptal se s nadějí v hlase.

"To neznamená!" zahřměl Hospodin. "Být Pánem Vesmíru má své výhody. Mám dále v úmyslu zničit vše na zemi, ale něčím horším než potopa. Něčím, co lidé sami vynalezli."

"Čím?" zeptal se Noé.

Po dlouhé pauze řekl Pán:

"Byrokracií."


Nový vědecký objev:

21. 3. 1997

Pohlcovače tmy

Po léta se nám tvrdilo, že žárovky vyzařují světlo. Poslední výzkumy však ukázaly, že je tomu jinak. Žárovky nevyzařují světlo, ale zato pohlcují tmu. Proto se jim správně má říkat pohlcovače tmy.

Teorie pohlcovačů tmy dokazuje, že tma má hmotnost a je těžší a rychlejší než světlo.

Základem teorie pohlcovačů tmy je tvrzení, že žárovky pohlcují tmu. Vezměme si pohlcovač tmy ve vašem pokoji. Jistě potvrdíte, že v jeho blízkosti je méně tmy než kdekoli jinde. Čím větší pohlcovač, tím více tmy dokáže pohltit. Pohlcovače na parkovišti mají mnohem větší kapacitu než pohlcovač ve vašem pokoji.

Stejně jako všechny věci má pohlcovač tmy jen omezenou životnost. Jakmile se tmou naplní, nemá kam další tmu pohlcovat. To se projeví tmavou skvrnou, která je v plném pohlcovači jasně viditelná. Tma, kterou pohlcovače pohltí, jde pak dráty do energtických závodů, které ji likvidují, obvykle za pomoci fosilních paliv.

Primitivním pohlcovačem tmy je i svíčka. Nová svíčka má knot bílý. Po prvním použití zjistíte, že v důsledku pohlcené tmy knot zčernal. Dáte-li do blízkosti fungující svíčky tužku, zčerná také. Je to proto, že kolem ní proudila tma do svíčky. Nevýhodou těchto primitivních pohlcovačů tmy je jejich omezený dosah.

Existují i přenosné pohlcovače tmy. V nich má žárovka příliš malý objem, a musí se do její blízkosti proto instalovat odkladiště tmy, lidově zvané baterie. Jakmile se odkladiště zaplní, musí se vyprázdnit nebo vyměnit; potom může pohlcovač opět fungovat.

Tma má hmotnost. Ta se projevuje třením při přechodu tmy do pohlcovače a toto tření pohlcovač zahřívá. Proto není radno dotýkat se pohlcovače v činnosti. Ještě větší problémy jsou u svíčky: hmota tmy do ní musí proniknout pevným knotem místo průhledného skla. Tím se uvolňuje ještě více tepla a není proto vhodné sahat ani na fungující svíčku. Zahřívání pracujícího pohlcovače je pochopitelné. Stlačujete-li plyn, zahřívá se - a stejně se zahřívá i tma stlačovaná do drátů žárovky.

Tma je těžší než světlo. Plavete-li těsně pod hladinou, vidíte kolem dostatek světla. Ponořujete-li se hlouběji a hlouběji, všimnete si, že je kolem stále větší tma. Ve velké hloubce je tma úplná. To je proto, že těžší tma klesá ke dnu a lehčí světlo zůstává nahoře. Proto se také světlo a lehký v angličtině řekne stejně.

Zbývá ještě dokázat, že tma je rychlejší než světlo. Postavíte-li se v osvětlené místnosti před zavřenou skříň a otevřete pomalu dveře, uvidíte světlo pomalu pronikat dovnitř. Tma je však tak rychlá, že ji nikdy neuvidíte prchat ze skříně ven.

Až tedy příště uvidíte žárovku, nezapomeňte, že to není světelný zdroj, al


Zpráva od mimozemšťanů:

24. 1. 1997

Vědcům z NASA se podařilo zachytit a dešifrovat první zprávu od mimozemské civilizace. Přestože je přísně utajována, podařilo se propašovat ven následující úryvek:

Pošlete 6 x 1050 atomů vodíku do hvězdné soustavy uvedené na prvním místě v následujícím seznamu. Tuto soustavu ze seznamu vynechte a dolů připište jméno své vlastní hvězdné soustavy. Takto změněnou zprávu rozešlete do 100 jiných hvězdných soustav.

V průběhu jedné desetiny galaktické otáčky obdržíte tolik vodíku, že to pokryje energetické potřeby vaší civilizace po celou dobu, než v ní entropie dosáhne maximální hodnoty.


Nový chemický prvek:

Fyzikové nedávno objevili nový dosud neznámý chemický prvek nazvaný přiléhavě byrokracium. Neobsahuje žádné protony ani elektrony, takže má atomové číslo 0. Zato však obsahuje:

Jeho atomová hmotnost je tudíž 312. Těchto 312 částic drží pohromadě výměnné síly spojené s neustálou výměnou mesonům podobných částic, zvaných "blbony".

Protože byrokracium nemá elektrony, je chemicky inertní. Přesto je lze chemickými metodami zjistit, neboť i nepatrná příměs byrokracia neuvěřitelně zpomaluje všechny reakce. Podle objevitelů i při koncentraci pouhých 5 ppm reakce normálně probíhající méně než 1 sekundu trvají několik dní.

Poločas rozpadu byrokracia je asi 3 hodiny; po této době však místo normálního rozpadu dojde k reorganizaci, při níž si náměstkové neutrona, viceneutronové a náměstkové viceneutrona navzájem vymění místa. Některé výzkumy nasvědčují tomu, že při každé reorganizaci atomová hmotnost vzroste.

Výzkum v jiných laboratořích odhalil, že byrokracium se vyskytuje volně v atmosféře. Vykazuje zvýšenou koncentraci na určitých místech, zejména v blízkosti vládních institucí, velkých podniků, výzkumných ústavů a vysokých škol. Nejčastěji se vyskytuje v nejnovějších, nejlépe vybavených a nejlépe udržovaných budovách.

Vědci zdůrazňují, že byrokracium je v jakékoli koncentraci jedovaté a pokud je mu umožněno nahromadit se, dokáže zlikvidovat jakoukoli produktivní reakci. Pokusy o nalezení metod omezujících jeho neblahé působení nejsou dosud úspěšné.


Další ruské prvenství:

Z Lidových novin 16. 4. 1996

Wild Duck

Z akademického gorodku Novorosijskaja přichází protest proti tomu, že celý svět považuje způsob předávání počítačových informací, zvaný internet, za vynález japonských a amerických počítačových expertů. Podle ruských akademiků vynalezl internet ruský vědec Jurij Vjačeslavovič Prochorov již začátkem minulého století. Prochorov byl předchůdcem Lysenka a žákem Lomonosova a Puškina. Významný objev učinil, když se pokoušel křížit hrách s vodkou. Místo vodkohrachu objevil internet. Jeho internetu používali s úspěchem i Gogol (Mrtvé duše) a Dostojevský (Zločin a trest). V. I. Lenin (Dubnové these) rozšiřoval mezi mužiky pomocí internetu známé heslo Elektrifikace = leninská moc + sověty. Ruský internet pracoval na principu tepelného roztahování a smršťování delších drátů (cca 566 metrů). Původně byl zahříván dřevem, později se přešlo na hnědé uhlí. V dobách největší slávy spotřeboval ruský internet tři tuny uhlí na 890 MGbytů. (bytunok) Kvalita Prochorovova internetu, kterého využívali i němečtí fašisté, je tak dobrá, že je používán dodnes na trati Moskva - Carycyn k přepravě limonád.


Zpráva o pozorování komety:

Pozorovací stanoviště: 53 st. severní šířky, 3 st. západní délky
Přístrojové vybavení: triedr 10x40, dalekohledy 200mm f/10, 1000mm f/1, deštník
Datum: 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. března 1996
Objekt: Kometa Hyakutake
Průměr komy:
Jasnost: Slabší než -18 magnitud *)
Délka ohonu:
Průzračnost oblohy: Silná vrstva mraků, slabá vrstva deště

*) Pozn. překladatele: -18 odpovídá objektu mnohem jasnějšímu než Měsíc v úplňku, ale mnohem slabšímu než Slunce.


Ostatní kategorie: