PV109 - nabídka témat prací ke kolokviu

Pro ukončení kolokviem:

Zadaná témata pro podzim 2011:

Zájemci o zpracování tématu, hlaste se. Téma přidělím prvnímu žadateli.

Témata navržená studenty:

Můžete si zvolit vlastní téma (předpokládám, že to bude nejčastější případ). Pro inspiraci (a prevenci duplicit) se podívejte na eseje z dřívějších let . Až na výjimky nebudou schvalována témata zpracovaná již v minulosti (ledaže byste chtěli téma zpracovat zásadně jiným způsobem, např. s dřívější esejí polemizovat)

Schválená vlastní témata:

(Můžete navrhnout téma a požádat o schválení)

POZOR! Volbu tématu musí schválit vyučující!

Zpracovaná esej musí být Vaším původním dílem, jinak se vystavujete nebezpečí postihu. Může ovšem jít o kompilaci (nikoli opisování) z většího množství vzorů v práci řádně citovaných. V případě použití obrázků, tabulek či textů, jejichž autorem je někdo jiný, si musíte vyžádat souhlas držitele autorských práv, nebo do práce zařadit pouze odkaz na tento materiál, u něhož bude jasně napsáno, že jde o odkaz na to a to URL. I přeložení cizího textu je možné pouze s autorovým souhlasem.

Až na výjimky nebudou nadále povolována témata typu Historie firmy XY, protože je obtížné je zpracovat v souladu s předcházejícím bodem.

Termín odevzdání eseje: konec listopadu. Požadovaný rozsah 3-5 stran A4 při vytištění na papír písmem 10 - 12 b. Detailnější formální i obsahové požadavky jsou uvedeny na konci hlavní stránky PV109.

Univerzální esej:

Na rozdíl od některých předchozích let nebude vypsána. Pokud chcete ukončit předmět kolokviem, musíte zpracovat esej ve formě HTML nebo se zapojit do dále uvedených akcí..

Místo eseje se můžete podílet na rozšíření a fyzických úpravách výstavky:

Můžete spolupracovat na o rozdělání vitrín a čištění exponátů, případně opravě drobných závad (odlepené fotografie, spadlé exponáty apod.) Uskuteční se na přelomu listopadu a prosince po předchozí domluvě. Zúčastní se (žádoucí jsou 4 studenti):

  1.  
 

Můžete také rozšířit webovou stránku se seznamem esejí vašich předchůdců o práce z posledních let:

  1.  

případně získat další vhodné materiály k předmětu: