Vývojové trendy v hardwaru a softwaru

Růst složitosti

Pozorovatelný na mnoha úrovních, např.:

S rostoucí složitostí se vypořádáváme:

Miniaturizace

Probíhá neustále

Teoreticky nemůže jít do nekonečna - fyzikální limity:

Vztah HW/SW/OS

Mění se postavení jednotlivých komponent tohoto trojúhelníka a dělba práce mezi nimi

Integrace

Počítače se stávají v rostoucí míře součástí jiných zařízení (telekomunikační zařízení, audiovizuální technika, automobily, domácí spotřebiče ...)

Počítačové sítě

Roste jejich komplexnost a význam.

Rozsah:

Vztah počítače a uživatele


Předchozí Předchozí přednáška Další Další přednáška Hlavní stránka Hlavní stránka