Operační systémy

Počítače bez operačního systému

 • Obvyklé ve světě cca do r. 1955-1960, u nás déle.
 • Veškerá obsluha z ovládacího pultu. Program někdy musel obsahovat i zavlékací část.

Zárodky prvních OS

 • Vznik: ze snahy minimalizovat prostoje mezi úlohami
 • Někdy integrovány s překladačem
 • Hlavní komponenta - jazyk pro řízení úloh (Job Control Language, JCL)
 • Později i další funkce, zprvu opět ty, které minimalizují prostoje (spooling, ošetření chyb)

Komponenty moderních OS

Současné OS obvykle zajišťují následující úkoly:

 1. organizují přístup ke zdrojům výpočetního systému: čas procesoru, operační paměť, diskový prostor aj. (včetně organizace multiprogramování, dálkového přístupu, virtuální paměti)
 2. organizují přístup uživatelů k datům, resp. zamezují přístupu neoprávněnému
 3. fyzicky provádějí vstup a výstup dat podle požadavků ostatních (systémových i aplikačních) programů
 4. komunikují s uživateli a provádějí jimi požadované akce (pokud je uživatel oprávněn takový požadavek zadat a systémové zdroje dovolují jeho provedení)
 5. zajišťují smysluplnou reakci na chybové stavy a poskytují prostředky pro snížení negativních dopadů takových chyb
 6. evidují využívání systémových zdrojů (např. za účelem fakturace práce s počítačem), chyby v práci systému a jiné události.

V minulosti se někdy za součást operačního systému považovaly i překladače.

Příklady některých OS

ZOS (základní operační systém)

Určen pro počítač ZPA 600.

Velmi jednoduchý OS. Zajišťoval pouze provádění akcí podle pokynů uživatele. Zadávání příkazů: konzola (psací stroj) nebo snímač děrných štítků. Uložen v pevné paměti (později některé komponenty na mag. pásce)

Příklad provedení programu:

*** JOB začátek úlohy
*** READ,[FOR načti z mag. pásky překladač Fortranu
*** SET,/NAME=PROG1 zadej jméno výsledného programu
*** START spusť překladač
[ děrné štítky s programem ]
*** READ,PROG1 načti přeložený program
*** ASSIGN,/DEV=CR0,LP0 přiřaď vstupní a výstupní zařízení
*** START spusť přeložený program
[ děrné štítky s daty ]
*** přepni ovládání na konzolu

IBM DOS

Poměrně jednoduchý OS určený pro menší modely řady IBM 360 (JSEP).

 • Ovládání z děrných štítků a konzoly
 • Uložen na mag. disku (7 nebo 30 MB)
 • Multiprogramování s max. 3 nerovnopávnými programy (1 v pozadí, 2 v popředí)

IBM OS

Rozsáhlý OS určený pro vyšší modely řady 360/370.

 • Ovládání z děrných štítků a konzoly
 • Uložen na mag. disku (7 nebo 30 MB)
 • Multiprogramování s různým počtem souběžných úloh (volí se buď při generaci systému nebo dynamicky)
 • Velmi rozsáhlý jazyk pro řízení úloh (JCL)
 • Velmi bohatý sortiment systémových služeb (dostupných z assembleru)
 • Později doplněn o práci z terminálů
 • Standardně nezná přístupová práva

OS JCL

Pouze 3 hlavní a 3 doplňkové příkazy:

 • JOB - začátek úlohy (zadává název, paměťové požadavky, časové omezení aj.)
 • EXEC - spuštění programu nebo procedury (makra). Opět možno zadat paměťové a časové omezení. Nejsou-li dostupné zdroje, čeká na jejich uvolnění
 • DD - definice datových souborů. Nejkomplikovanější příkaz, má stovky možných parametrů.
 • Další 3 příkazy definovaly začátek a konec procedury a přepnutí ovládání na konzolu.

ICL VME

Určen pro počítače řady ICL 2900 a 3900.

 • Velmi rozsáhlý a velmi dokonalý OS. Považován (i konkurencí) za nejlepší OS, který byl kdy vytvořen. Pracnost (do uvedení na trh) cca 2000 člověkoroků.
 • Celý systém naprogramován v jazyce velmi vysoké úrovně S3 (dialekt Algolu 68).
 • JCL (dnes bychom řekli "shell"): tisíce příkazů. Samotný jazyk JCL (zvaný SCL - System Control Language) je skutečným programovacím jazykem (proměnné, podprogramy, bloková struktura, řídicí struktury). Program v SCL možno zkompilovat a volat jako podprogram z jakéhokoli programovacího jazyka (!)
 • Bohaté prostředky nápovědy. On-line help (tehdy naprostá novinka), nápověda k jednotlivým příkazům (parametry, jejich typy a implicitní hodnoty). K programům v jazyce SCL a S3 se nápověda generuje automaticky, k ostatním ji lze snadno doplnit.
 • Každý soubor je provázen profilem, který popisuje jeho vlastnosti (cca 2KB).
 • Soubory se stejným profilem lze spojit do knihovny (stačí pak 1 profil).
 • Dokonalý systém přístupových práv.
 • Systém checkpoint/restart.
 • Subsystém transakčního zpracování (zpracování dat v reálném času se zabezpečením proti výpadkům).
 • Systém byl podroben testu odolnosti proti napadení, (prováděli sami jeho autoři v roli uživatele s běžnými právy).

Předchozí Předchozí přednáška Další Další přednáška Hlavní stránka Hlavní stránka