Úvod do historie VT (1) - motivace, prehistorie

Na úvod: Stálá výstavka výpočetní techniky (exkurse)

Historia magistra vitae, aneb proč se zabývat historií VT

Co nás čeká, aneb jak bude probíhat PV109

Komunikace: Prostřednictvím webovské stránky http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/

Prehistorie výpočetní techniky (staré výpočetní pomůcky)

Prsty

(Proto používáme desítkovou soustavu.)

Počítadlo čili abakus

Původně čáry v písku a kamínky mezi nimi (5. tisíciletí př. Kr.). Později kuličky (kotoučky) na drátě.

Kolem přelomu letopočtu typ východní a západní.

Východní typ (soroban, suan pan): Západní typ (sčot):
soroban.gif (46622 bytes) scot.jpg (15325 bytes)

Napierovy kostky

Vzhled: Postup výpočtu 7385 x 568:
napier1.gif (92465 bytes) napier2.gif (5558 bytes)

Podobným postupem se dodnes učí násobit čínští školáci!

Logaritmické tabulky

Převádějí násobení (dělení) na sčítání (odčítání), neboť log(a.b) = log a + log b, log(a/b) = log a - log b

Logaritmické pravítko

Založeno na stejném principu; převádí násobení (dělení) na sčítání (odčítání) úseček.

logaro.gif (5862 bytes)

Mechanické kalkulačky

Schickardův kalkulátor (1623) Pascalova "Pascaline" (1641)
schickard.gif (25143 bytes) pascaline.gif (108696 bytes)
Leibnizův kalkulátor (1675) Odhnerův kalkulátor (1878)
leibniz.gif (19797 bytes) odhner.gif (24346 bytes)

Technické principy

Leibnizův stupňovitý válec: Odhnerovo kolo: Segment se zarážkami:
stepdrum.gif (24871 bytes) pinwheel.gif (2519 bytes) segment.gif (2740 bytes)

Násobení a dělení se převádělo na opakované sčítání a odčítání (s posuvy o řád). Na starších kalkulátorech manuálně, na pozdějších (s elektrickým pohonem) i automaticky.

Další vývoj:

Elektronické kalkulátory

Vznikly až s příchodem integrovaných obvodů LSI (VLSI) - od 70. let 20. století. Provedení: stolní nebo kapesní.

Děrnoštítková technika

1801: vznik DŠ (řízení Jaquardova tkalcovského stavu)
1890: Hermann Hollerith (zpracování sčítání lidu)

80sloupcový štítek: 90sloupcový štítek:
punched80.gif (20435 bytes) punched90.gif (19177 bytes)

V polovině 20. století DŠ používány ve strojně-početních stanicích s řadou specializovaných strojů:

Zhruba od 50. let se DŠ stává hlavním vstupním médiem pro počítače. Nahrazen off-line nahráváním dat na magnetickou pásku nebo disketu a přímým vstupem dat z terminálu.


Další Další přednáška Hlavní stránka Hlavní stránka