Historie a vývoj webových prohlížečů


Robert Holoubek, 2004

Co to vlastně je?

      Webový prohlížeč je program, který umožňuje uživateli zobrazit a upravovat HTML kód, který je uložen v jakémkoliv dokumentu na webovém serveru. Největší, pomocí sítě, propojená kolekce těchto dokumentů se nazývá World Wide Web (zkráceně WWW). Komunikace mezi webovým serverem a prohlížečem využívá standardně protokol pro přenost textu HTTP. Většina prohlížečů také podporuje další protokoly, jako jsou FTP, Gopher nebo HTTPS (tj. šifrovaná verze HTTP). Webové prohlížeče jsou schopné zobrazovat soubory uložené také v jiných formátech než je HTML kód. Toto umožňuje zařazovat přímo k webové stránce obrázky, animace, video, zvukové soubory nebo je pomocí webové stránky zpřístupnit. Některé z novějších prohlížečů mají v sobě zabudovány komponenty pro podporu Usenet zpráv, e-mailu přes NNTP, IMAP a POP protokoly. Většina webových prohlížečů umožňuje ukládat záložky na oblíbené či navštívené stránky.


Historie

    {1989--1992}

      V roce 1989 ve švýcarském výzkumném středisku CERN v Ženevě, které bylo jako jedno z mála připojeno k tehdy se rodícímu Internetu, definoval Tim Berners-Lee první hypertextový systém pro CERN --- dnes bychom řekli, že se jednalo o první intranet na světě. O rok později napsal první program pro tvorbu primitivních hypertextových stránek a pro systém, který tyto stránky zobrazoval zvolil název World-Wide Web. Timův nápad umožňoval vědcům ze vzdálených míst zeměkoule organizovat a uspořádávat informace, ovšem narozdíl od jednoduchého zpřístupnění velkého množství dokumentů o výzkumech v podobě souborů, které mohou být staženy do jednotlivých počítačů, navrhnul, že můžeme zařídit, aby texty v souborech na sebe přímo odkazovaly. Jinými slovy, aby bylo možné vytvořit křížové odkazy z jednoho dokumentu na jiný. To by znamenalo, že během čtení jednoho dokumentu můžeme rychle zobrazit část dokumentu souvisejícího, který obsahuje přímo příslušný text nebo diagram. Dokumentace vědeckého a matematického rázu by tedy byly reprezentovány jako webové informace uchovávané v elektronické podobě na počítačích po celém světě. Ještě před příchodem do CERNu už Tim pracoval na tvorbě dokumentů a zpracování textů a v roce 1980 rozvinul svůj první hypertextový systém "Enquire", který sloužil pro jeho osobní potřebu. HTML, které Tim vytvořil, bylo přísně založeno na SGML (Standard Generalized Mark-up Language); mezinárodně schválené metodě pro formování textu do strukturálních jednotek jako jsou odstavce, nadpisy, položky seznamu a tak dále.

    {1992-1993}

      Na druhé straně světa, ve výzkumném ústavu na univerzitě Illinois (NCSA) se Timova práce zalíbila natolik, že se na základě 2 dostupných verzí webových prohlížečů z laboratoře CERN rozhodli vytvořit svůj vlastní prohlížeč, který nazvali Mosaic. Byl určen pro všechny běžné platformy (Unix, PC/Windows, Macintosh) a jeho první alfa verze spatřila světlo světa v únoru 1993.
      Zhruba ve stejné době se objevuje také prohlížeč Alpha od firmy Macintosh, řádkový prohlížeč pracující přes Telnet. V březnu 1993 je vydán díky Lou Montulliovi textový prohlížeč Lynx zobrazující pouze HTML text a určený pro terminály a pro počítače, které používaly systém DOS. Do této doby také můžeme zařadit prohlížeče Viola a Midas uveřejněné v lednu 1993 pro systémy Unix.
      Během roku 1993 a začátkem roku 1994 si mnoho prohlížečů začalo přidávat do HTML své vlastní prvky, čímž se tento jazyk stal špatně definovaným. V úsilí vytvořit pořádek v nastalém chaosu byly všechny značky jazyka HTML uspořádany do jednoho pracovního dokumentu, který se specifikoval jako standard HTML2.

    {1994}

      Jeden z hlavních tvůrců Mosaicu Marc Andressen opouští po neshodách NCSA a společně s Jimem Clarkem zakládají společnost Mosaic Communications (později přejmenováno na Netscape Communications), která v prosinci 1994 vydává svůj vlastní, zbrusu nový, webový prohlížeč pojmenovaný Netscape Navigator, který po svém vydání okamžitě zaznamenává obrovský úspěch a brzy se stává nejrychleji prodávaným produktem v kategorii prohlížečů. Netscape rychle vydává nové a nové verze prohlížeče na svou dobu s velice atraktivním vzhledem a v roce 1995 již ovládá 80% trhu s webovými prohlížeči.

    {1995-1996}

      Během tohoto nástupu mezitím vzniká malý a málo známý browser Opera, který není narozdíl od zatím neexistujícího Internet Exploreru, ale i Netscape Navigatoru vypracován na programovém základě stařičkého Mosaicu, ale vydává se svou vlastní cestou.
      Obrovská převaha Netscape Navigatoru v této době byla pochopitelná, protože byl skutečně jedničkou na trhu. Pak ale přichází na svět operační systém Windows 95 a společně s ním i browser pojmenovaný Internet Explorer. Tento prohlížeč nakonec tvrdě konkuruje prohlížeči společnosti Netscape a vyvíjí si své vlastní rysy HTML. Do určité míry postavil Microsoft svůj byznys v oblasti webu na rozšiřování rysů HTML. Zavádí ActiveX, které udělaly prohlížeč od Microsoftu unikátním a Netscape vytvořil plug-in nazvaný Ncompass, který umožňoval ovládat ActiveX. Tato myšlenka, pomocí které jeden prohlížeč experimentuje s rozšířením HTML, aby předběhl ostatní, pokračuje dodnes.
      Začíná tak válka prohlížečů. Bohužel pro Netscape má Microsoft jednu ohromnou výhodu. Jejich Internet Explorer je zdarma a navíc je automaticky přidáván do operačních systémů stejnojmenného výrobce, čímž se velice snadno a rychle rozšiřuje. Ačkoliv Netscape narozdíl od počátečních verzí Exploreru nabízí spoustu funkcí a nástrojů zahrnujicí kupříkladu podporu JavaScriptu, Javy a pluginů, Internet Explorer díky rostoucímu počtu osobních počítačů se systémy Windows, stále získával větší a větší oblast trhu, přidával nové funkce a zůstával nadále zadarmo. Oba výrobci se v této době předhání v návrzích nových elementů HTML jako jsou rámy, marquee funkce a mnoho dalších, které ale v pozdějších letech přestávají být využívany a je od nich postupně upouštěno.

    {1996-1997-současnost}

      IE 3.0 ze srpna 1996 již víceméně poráží Netscape v podporovaných funkcích a zejména stabilitě samotného prohlížeče. V průběhu roku 1997 je ukončena podpora pro Mosaic a na trhu tak zůstávají na výběr jediné dva větší prohlížeče. Netscape se vzhledem k rostoucímu úspěchu Microsoftu rozhoduje k vydání prohlížeče, který by byl také zdarma. Vzniká tak browser Mozilla a jeho verze jsou nabídnuty jako open source pro vývojáře celého světa. V říjnu 1997 vychází IE 4.0, který je mnohokrát pokročilejší než cokoliv, co tu bylo kdy předtím. S vydáním verzí 5.0 a současné 6.0 podíl Netscapu na trhu klesl pod 30%, zatímco Explorer získával stále víc a víc. Ani Netscape verze 6.0 z listopadu 2000 již nebyl tento pokles schopen zastavit. Nemluvě o obrovském množství chyb, které tato verze obsahovala.
      V současné době se do popředí zájmu začínají tvrdě drát prohlížeče Mozilla a Opera, které tvoří důstojného konkurenta masově rozšířenému Internet Exploreru. Uvidíme, zda se jim podaří dohnat či dokonce předehnat svého hlavního konkurenta, i když díky marketingové politice firmy Microsoft to bude rozhodně běh na dlouhou trať.


Příklady webových prohlížečů

    Grafické webové prohlížeče

    Textové webové prohlížeče

    Dřívější prohlížeče, které se již nevyvíjejí


Přehled verzí nejpoužívanějších prohlížečů

    Internet Explorer

    Macintosh IE

    Mosaic

    Netscape

    Opera

    Mozilla


Popis jednotlivých současných hlavních webových prohlížečů

    Opera

      Webový prohlížeč Opera byl vytvořen jako alternativa k populárnímu Internet Exploreru a Netscape Navigatoru norskou společností Opera Software. Je dostupná pro systémy BeOS, Linux, FreeBSD, Solaris, MacOS, OS/2, QNX, Symbian OS a všechny 16ti i 32ti bitové verze Microsoft Windows. V prosinci 2000 přešla Opera z demoverze na 30ti denní trial verzi a nabídla bezplatné stažení z webu s tím, že se zobrazují v okně prohlížeče reklamní nabídky. Zdrojové kódy aplikace nejsou dostupné pro koncové uživatele.
      Prohlížeč byl narozdíl od IE a NN vyvíjen s odlišnými prioritami. Zejména byl navržen pro vysokou rychlost prohlížení. Přinesl jako jediný prohlížeč funkci, která pomocí určitých pohybů myši vykonává různé předdefinované příkazy pro navigaci na stránkách. Mezi další originální funkce patří přednačítání stránek na pozadí aplikace, přednačítání odkazů a zrychlené funkce dopředu/dozadu při přechodech mezi stránkami. Ostatní prohlížeče se tyto funkce snaží napodobovat.
      Opera se stala známou pro rozhraní MDI, které zobrazuje veškeré otevřené stránky pomocí záložek v jednom původním rodičovském okně. Toto rozhraní je zahrnuto již například i u nadstavby Internet Exploreru MyIE2. Nejnovější verzí je Opera 7 beta release uveřejněná v listopadu 2002, která obsahuje nový renderovací model, nový uživatelský interface s možností použití skinů a také nový mail a news klient nazvaný M2.
http://www.opera.com

    Mozilla

      Mozila je bezplatný softwarový balík, jehož komponenty zahrnují webový prohlížeč a e-mailový klient. V únoru 1998 firma Netscape uvolnila zdrojové kódy Netscape Communicatoru, který také obsahoval prohlížeč Navigator. Na podporu dalšího rozvoje vývoje Mozilly firma založila Mozilla organization a webovou stránku mozilla.org. Nicméně vývoj na základě kódu Cummunicatoru byl obtížnější než se z počátku zdálo. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že vývojáři Mozilly nebudou používat starý kód, ale vytvoří kompletně nové rozhraní a HTML engine. Tak vznikl Gecko HTML layout engine.
      Mozilla dokáže pracovat pod operačními systémy Linux, MacOS, Solaris a Windows. Přinesla kromě jiného podporu pro nastavování uživatelského soukromí a bezpečnosti. Silně podporuje standardy W3 konzorcia. Současné verze Mozilly umožňují vysokou nastavitelnost funkcí a podporují pokročilé možnosti správy obrázků, hesel, popup oken, cookies a prohlížení přes záložky v jediném okně. Nejnovější verzí je rychlá a stabilní verze 1.6.
http://www.mozilla.org

    Internet Explorer

      Je to známý webový prohlížeč od firmy Microsoft, velice oblíbený prohlížeč a naprosto dominantní na současném trhu zejména kvůli faktu, že je zdarma přidáván k operačním systémům Windows a instalován na OS X firmy Apple Macintosh. Pro Internet Explorer bylo a stále bývá vydáváno mnoho bezpečnostních záplat, což ukazuje na nejmenší zabezpečenost vůči útokům zvenčí z těch několika málo hlavních prohlížečů. Renderovací modul HTML pro Windows verzi Exploreru je využíván jako interface pro několik dalších prohlížecích aplikací jako jsou MyIE2, Crazy browser, NetCaptor nebo NeoPlanet.
      Podle nejnovějších zpráv a také mezivýsledků nejrůznějších soudních přelíčení se dá předpokládat, že Internet Explorer bude již brzy existovat jako samostatná aplikace a ne jako součást operačního systému Windows.
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp

    Netscape Navigator

      Prohlížeč s velmi dobrou výchozí pozicí na trhu, neboť patřil vůbec k jedněm z prvních. Je založen na kódu prohlížeče Mosaic. Také toho dokázal náležitě využít, zavedl rámy (verze 2.0), cookies, JavaScript a v jednu chvíli ovládal téměř 90% veškerého trhu s prohlížeči. Nicméně, díky činnosti Microsoftu a jeho bezplatnému Internet Exploreru včleňovanému přímo do operačních systémů postupně ztrácel své pozice a v roce 1998 byl jeho vývoj ukončen. Nástupcem Netscape Navigatoru se stala Mozilla, která funguje dodnes.
http://www.netscape.com


Použité materiály