História Mac OS

Mac OS je operačný systém firmy Apple Computers. Bol to prvý komerčne úspešný operačný systém s grafickým užívateľským rozhraním. Systémy Mac OS môžeme rozdeliť na dve triedy: “klasické” Mac OS (počínajúc Systémom 1 z roku 1984 a jeho následníkmi až po Mac OS 9) a novšie systémy Mac OS X.

Systémy 1-9:

System 1 (1984) http://www.tlp.cz/apple-historie/macos/system1/desktop.gif

Bol uvedený na trh v roku 1984 spoločne s počítačom Mac 128K. Tento revolučný operačný systém mal iba 213KB vrátane 42KB Findera (Finder je program, ktorý funguje podobne ako shell, ale s použitím GUI). Jeho používanie bolo veľmi jednoduché a prehľadné aj pre bežného užívateľa. Bol to monotaskingový systém bez virtuálnej pamäte. Podporoval MFS (Macintosh File System), ktorý umožňoval vytváranie zložky iba v roote disku a to spôsobom, že existovala tzv. „Prázdna zložka” a nové zložky sa vytvárali jej premenovaním (akonáhle bola zložka premenovaná vytvorila sa nová). Systém 1 mal pracovnú plochu, okná, ikony, Apple menu. Ako jeden z mála systémov v tej dobe podporoval myš. Mal kôš, ktorý fungoval tak, že dáta, ktoré boli v ňom sa po restarte stratili. Najväčší nedostatok systému bolo kopírovanie diskov, ktoré bolo strašne pomalé (niekedy až 20 min.) a nespoľahlivé preto firma Apple uviedla verziu 1.1 už o štyri mesiace neskôr.

System 1.1 (1984) http://www.tlp.cz/apple-historie/macos/system1.1/desktop.gif

Výrazné zlepšenie rýchlosti štartu operačného systému a kopírovania diskov. Pribudli tiež príkazy Set Startup, ktorý umožňoval nastaviť aplikácie, ktoré sa po štarte automaticky spustia a príkaz Clean up pomocou neho ste mohli usporiadať plochu a okna počítača.

System 2 (1985) http://www.tlp.cz/apple-historie/macos/system2/desktop.gif

Hlavné zmeny sa týkali vývoja Findera (verzia 4.1) a priniesli ďalšie zrýchlenie systému. Konečne pribudli príkazy na vypnutie systému a vytvorenie novej zložky. Bol pridaný nehierarchický zoznam obsahu zložky, ktorý vytvoril malé ikony vedľa názvu súboru. Mini Finder umožňoval ľahší a rýchlejší prístup k obľúbeným aplikáciám. Bol dodaný doplnok Choose Printer, ktorý sa neskôr vyvinul na Chooser (výber tlačiarne).

System 3 (1986) http://www.tlp.cz/apple-historie/macos/system3/desktop.gif

Bol veľkou revolúciou vo svete počítačov. Tento zásadný rozdiel sa týkal systému súborov. Prvý raz bol predstavený HFS (Hierarchical File System). Jeho hlavná výhoda bola, že dovoľoval vytvárať zložky vnorené do seba a tým výrazne sprehľadnil prácu so súbormi. Opäť sa zvýšila rýchlosť Findera a to vďaka disk cache. Zväčšovacie tlačidlo v rohu okna umožňovalo zmenu veľkosti okna, aby sa prispôsobila obsahu priečinka.

System 4 (1987) http://www.tlp.cz/apple-historie/macos/system4/chooser.gif

Uvedený spoločne s Macintosh SE a Macintosh II. Bol doporučený pre všetky Macintoshe s RAM viac ako 512k. Pridaná bola aj podpora SCSI zariadení a viacerých monitorov.

System 4.1 (1987)

Pribudla podpora diskov s kapacitou väčšou ako 32 MB.

System 4.2 (1987) http://www.tlp.cz/apple-historie/macos/system5/desktop.gif

Implementácia MultiFindera 1.0 dovoľovala spúšťanie niekoľkých aplikácií naraz. Užívateľ sa mohol rozhodnúť, či bude používať Finder alebo nový MultiFinder. Okno About the Finder teraz ukazovalo koľko pamäti ktorý program využíva. Control Panel bol upraviteľný. Pribudol Backgrounder, Easy Access a Print Monitor. Prvýkrát bolo uvedené menu Color. Bolo prístupné len pre Macintoshe, ktoré podporovali farby.

System 6 (1988) http://www.macos.utah.edu/Documentation/MacOSXClasses/Assets/system6.gif

Rozšírená voľba Erase Disk mala dialógové okno a tlačidlo ”zrušiť”. Zlepšilo sa aj Get Info, ktoré zobrazovalo číslo verzie súborov. Notification Monitor dovoľoval aplikáciám upozorniť užívateľov. Aplikácia upozornila na lište užívateľa, ak potrebovala vstup.

System 7 (1991) http://www.macos.utah.edu/Documentation/MacOSXClasses/Assets/system7.gif

Bola to dovtedy najväčšia zmena. Posunul Macov na ozajstnú 32-bitovú adresáciu (predchádzajúce Macintoshe používali 24+8 bitov na adresáciu), čo dovolilo zvýšiť rozsah pamäte RAM na viac ako 8MB. Finder bol nadobro eliminovaný a bolo zabudované kooperatívne multiprogramovanie formou MultiFinderu. Prvý raz použitá virtuálna pamäť. Integrovaná bola tiež aplikácia Apple Talk. Používal tzv. Aliasy, ktoré boli neskôr okopírované do Windows ako Shortcuts.

Systémy 7.01 – 7.61 priniesli veľké množstvo drobných úprav a aktualizácií.

System 8 (1997) http://www.macos.utah.edu/Documentation/MacOSXClasses/Assets/system8.jpg

Priniesol zmeny hlavne čo sa týkalo Finderu. Ten bol viacvláknový, čo povoľovalo využívať viac procesorov pre jednotlivé vlákna, ale hlavne zlepšovalo chod samotného operačného systému (viac úloh mohlo bežať v systéme súčastne). Zmenou prešiel aj samotný vzhľad Finderu, ktorý pôsobil viac 3-dimenzionálne a umožňoval použiť obrázky v pozadí.

Systém 8.1 (1997)

Prezentoval novú diskovú štruktúru HFS+

System 9 (1999) http://www.macos.utah.edu/Documentation/MacOSXClasses/Assets/system9.jpg

Priniesol podporu viacerých užívateľov. Každý užívateľ si mohol nastaviť svoj vlastný vzhľad prostredia a chovanie systému. Bola pridaná podpora prenosu dokumentov cez protokol TCP/IP. Tiež je dôležité, že takmer celý systém bol napísaný v kóde, ktorý bol kompatibilný s mikroprocesormi PowerPC. Predchádzajúce verzie Macov spoliehali hlavne na emuláciu starších Motorola 680x0 sérií procesorov, čo značne spomaľovalo ich chod. Systému však stále chýbali štandartné prvky moderných operačných systémov ako chránená pamäť a preemptívny multitasking.

Mac OS X:

V roku 1996 Apple potrebovali skonštruovať nový operačný systém, pretože vtedajší Mac bol prakticky bez zásadných zmien oproti Systému 1.Preto sa rozhodli odkúpiť firmu NeXT a použiť ich UNIXový systém NeXTSTEP založený na Mach kerneli. Mac Os X predchádzali vydania Mac OS X Server (1999) a Mac OS X beta (2000).

Mac OS 10.0 prezívaný „Cheetah” (2001) http://www.arstechnica.com/reviews/01q2/macos-x-final/images/first-boot-big.jpg

Bol to plne moderný systém, bežiaci na UNIXovom jadre so shellom Mac OS nad ním. Umožňoval spúšťať staršie macovské aplikácie vďaka toolkitu Carbon. Poskytoval príjemné užívateľské prostredie. Nevýhodou bolo výrazné zvýšenie nárokov na procesor.

Mac OS 10.1 prezívaný „Puma“ (2002) http://www.macos.utah.edu/Documentation/MacOSXClasses/Assets/puma_screen.jpg

Zaznamenal ďalšie zvýšenie rýchlosti a zlepšenie výkonu hlavne s procesormi G3.

Mac OS 10.2 prezívaný „Jaguar“ (2002) http://www.macos.utah.edu/Documentation/MacOSXClasses/Assets/jaguar_screen.jpg

Jaguar priniesol značný počet noviniek. Bol to hlavne Quartz Extreme, ktorý zlepšoval výkon grafických akcelerátorov s pamäťou väčšou ako 16MB. Zmodernizovaný bol aj vyhľadávací program Sherlock, ktorý sa vyvinul na verziu 3. Zvýšila sa podpora iných operačných systémov (hlavne Windows a Linux). Pribudol protokol IPSec a IPv6. Vylepšila sa ochrana užívateľov vstavaným firewalom a protokolmi pre vzdialený prístup (SSH, SSL a TLS).

Mac OS 10.3 prezívaný „Panther“ (2003)

Zvýšila sa rýchlosť a zmenil sa vzhľad Finderu. Bočná lišta sa nachádza v každom okne a zobrazuje pripojené zariadenia a taktiež obľúbené položky. Zabudovaná je podpora real-time vyhľadávania, rýchle prepínanie užívateľov, programy na videokonferenciu. Zaujímavá vec je Exposé umožňujúca rýchlo lokalizovať konkrétne okno. Zrýchľuje to prácu, pretože užívateľ nemusí prechádzať niekedy desiatky spustených okien, kým nájde to, ktoré hľadá.

Použité zdroje:
http://www.apple.com/macosx/
http://www.macos.utah.edu/Documentation/MacOSXClasses/macosxone/macintosh.html
http://www.tlp.cz/apple-historie/macos.html (Preklad a doplnky: Petr Hrnčíř; Pôvodný text: Andy F. Mesa)
http://en2.wikipedia.org
http://www.4reference.net/encyclopedias/wikipedia/Mac_OS_history.html
http://www.mac512.com/system.htm
http://www.jcn1.com/wiley/html/machistory.html