PŘÍSPĚVEK NA NÁKUP KOMPENZAČNÍCH POMŮCEKSociální odbor pověřeného úřadu v místě Vašeho trvalého bydliště Vám může podle vyhl. 182/91 Sb. ve znění vyhl. 206/95 Sb. poskytnout na nákup kompenzačních pomůcek příspěvek. Není-li pomůcka v seznamu výslovně uvedena, mohou pověřené úřady poskytnout příspěvek i na takovou pomůcku a to ve výši jako je příspěvek na pomůcku srovnatelnou.

Jak postupujete při žádosti o příspěvek:

1. V centru pro předvádění pomůcek si vyzkoušíte a vyberete vhodnou pomůcku. Od centra dostanete potvrzení, že jste si pomůcku vyzkoušeli a že Vám vyhovuje.

2. Váš oční lékař pak napíše doporučení, že vybranou kompenzační pomůcku potřebujete.

3. Na sociálním odboru pověřeného úřadu v místě trvalého bydliště podáte žádost o poskytnutí příspěvku na zakoupení kompenzační pomůcky, k žádosti přiložíte doporučení očního lékaře, potvrzení centra, případně informaci o ceně pomůcky. 

Úřad práce poskytuje podle vyhl. 115/92 Sb. příspěvek na zakoupení kompenzační pomůcky potřebné pro výkon práce rovněž zaměstnavatelům na zaměstnání občana se ZPS nebo občanovi se ZPS samostatně výdělečně činnému.


PŘEHLED KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

na které podle vyhl.č. 182/91 Sb. ve znění vyhl. č. 206/95 Sb. může sociální odbor pověřeného úřadu poskytnout příspěvek:

 

Název pomůcky

Max.výše příspěvku

1.

Kancelářský psací stroj

50 %

2.

Slepecký psací stroj

100 %

3.

Magnetofon, diktafon

100 % max.však 4500,- Kč

4.

Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem

100 %

5.

Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlas. výstupem

100 %

6.

Kamerová zvětšovací TV lupa

100 %

7.

Digitální zvětšovací  TV lupa

100 %

8.

Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé

100 %

9.

Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu

100 %

10.

Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé

100 %

11.

Jehličková jednobarevná tiskárna

50 %

12.

Zařízení pro přenos digitálních dat

100 %

13.

Elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem

100 %

14.

Elektronická komunikační pomůcka pro hluchoslepé

100 %

15.

Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem

100 %

16.

Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem

50 %

17.

Měřící přístroje pro domácnost

50 %

18.

Indikátor barev pro nevidomé

100 %

19.

Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé

100 %

20.

Dvoukolo

50 %

Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání RKP mohou pověřené úřady poskytnout příspěvek v plné výši takových nákladů.