KOMPENZAČNÍ POMŮCKY SE ZAMĚŘENÍM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Kompenzační pomůckou pro postižené rozumíme nástroj, přístroj nebo zařízení speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a možnostmi použití kompenzovalo nějakou nedostatečnost způsobenou daným postižením.

 

Podle účelu použití se kompenzační pomůcky pro zrakově postižené dělí na:

Právě poslední zmíněná skupina pomůcek spadá do oboru výpočetní techniky.  Dělí se na základní a přídavné. Výrobky obou skupin jsou značně finančně náročné (nezřídka přes 100 000,- Kč), ale uživateli na jejich pořízení přispívá stát (50 - 100 % od pověřených úřadů). V ceně bývá zahrnuto i zaškolení, které je vzhledem k náročnosti obsluhy, znásobené postižením, nutné.

U základních se většinou jedná o běžné osobní počítače - vlastní základní jednotka, monitor (pro uživatele ne zcela nevidomé obvykle větší), klávesnice, myš a specifická výbava pro těžce zrakově postižené (skener, zvuk. karta, reproduktory, hmatový display)  - dovybavené speciálními programy. Do této skupiny patří:

Přídavné kompenzační pomůcky tvoří softwarové či hardwarové komponenty nebo přípojná zařízení.

Pro vysvětlení některých pojmů z této oblasti můžete nahlédnout do výkladového slovníčku.

 

skenerová lupa

 

 

 

 

 

Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem umožní nevidomým zcela samostatně "číst" běžně tištěné texty (jako knihy, časopisy či skripta) a psát. Text je programem rozpoznávání naskenovaného tištěného textu, hlasové syntézy a screen readeru převeden do digitální zvukové podoby a přečten uživateli. K tomuto  je potřebný ještě vhodný textový editor s podporou hlasového výstupu. Pražská firma GALOP nabízí model Galop C120 (stolní verze) stojí cca 130 000,- Kč a model Galop MC40 (přenosná verze) cca 150 000,- Kč. Oba jsou vybaveny hlasovým výstupem JAWS a programem WinMenu pro jednoduché čtení černotiskových textů. Dále tento typ zařízení prodává brněnská firma ELVOS pod názvem Elvcom. Nedílnou součástí je systém firemních programů OKO (WinMonitor a Asistent), které používají jako hlasový výstup WinTalker Voice a stránkový skener s programem FineReader PRO.

Digitální zvětšovací lupa pro slabozraké pracuje na principu digitálního zpracování obrazu. Naskenovaný text či obrázek je v počítači zvětšen podle potřeby uživatele a zobrazen na monitoru. Lupa v této souvislosti není klasická zvětšovací pomůcka, ale speciální zvětšovací program. Model Galop L120 od 120 000,- Kč je vybaven programy MagnaVista (zvětšení černotisku pomocí skeneru) a WinMenu OCR-Optical Character Recognition (jednoduché čtení černotiskových textů). Pro další usnadnění práce se může použít ruční (20 000,- Kč) nebo stolní (35 000,- Kč) kamerová lupa. Firma ELVOS své modely (s názvem Elvcom) vybavuje programy FineReader PRO, ZoomText či Magic (zvětšovací programy), ZoomView, Bizon nebo MagnaVista (čtecí zvětšovací programy). 

Digitální zvětšovací lupa pro uživatele se zbytky zraku a prakticky nevidomé s podporou hlasového výstupu je zařízení zkombinované ze dvou předchozích. Využívá lupu pro zvětšení textu i obrazu, jenž je navíc doplněna hlasovým výstupem. Model Galop L120 je rozšířen o program Magic s hlasovou podporou pro zpřístupnění grafického prostředí Windows. Konkurenční firma ELVOS dovybaví výrobek (pod názvem Elvcom) hlasovou podporou OKO.

Elektronický zápisník s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé je přenosný záznamník, ke kterému lze často připojit další přístroje pro rozšíření jeho služeb. Existuje ve dvou verzích. První je speciální zařízení s braillskou klávesnicí, které většinou kromě operačního systému obsahuje i kalkulačku, hodiny, diář, adresář a další speciální software. Často lze tento zápisník připojit k jinému počítači nebo k Internetu.  Zápisník Aria s braillskou klávesnicí a hlasovým výstupem je kromě operačního systému MS DOS vybaven slovním procesorem a manažerem souborů. Přes externí modem lze připojit k dalšímu počítači. Z mnou nalezených zápisníků je nejmenší (22 x 10 x 2,7 cm a váží 550 g) a nejlevnější (66 763,- Kč).  Braille note (27,4 x 22,5 cm, 907 g) je ergonomicky navržený přenosný poznámkový blok s modemem, podporující práci s elektronickou poštou. Výstup může být hlasový nebo hmatový a tisknout lze normálně nebo braillovo písmo. Vyrábí se s 18 nebo 32 braillovými buňkami a je možno si vybrat typ s QWERTY nebo braill klávesnicí.  PAC Mate (Personel All-Purpose Computer) je ruční počítač pro slepé. Obsahuje řečový syntetizátor, jednoduchý řádkový editor, podporuje připojení dalších zařízení, přenos a sdílení dat.  Je dodáván ve dvou verzích lišících se pouze v klávesnici a velikosti: BNS (osmibodová braillská, 25,4 x 15,24 cm a váží cca 670 g) a TNS (QWERTY, 30,48 x 15,24 cm, 907 g ).  Voice Note je opět dostupný s QWERTY nebo braillskou klávesnicí, komunikaci s uživatelem ještě značně ulehčuje kvalitní zvukový syntetizátor. Slovní procesor s kontrolou znaků umožňuje snazší editaci textu. K zařízení patří i modem a program POP3 pro práci s elektronickou poštou. Dalšími výrobky tohoto typu jsou Braille 'n Speak, Braille Lite, Type 'n Speak, Type Lite

Druhou verzí elektronického zápisníku je notebook. Komunikaci umožňuje hlasový výstup nebo zvětšovací programy, někdy doplněné braillským řádkem. Firma  GALOP prodává model MZ40 asi za 120 000,- Kč, což je notebook s hlasovým výstupem (součástí je tedy zvuková karta a kvalitní vestavěné reproduktory s možností připojení sluchátek). Digitální zápisník s hlasovým výstupem ELVNOT firmy ELVOS je vybaven stejnými programy jako čtecí přístroj této firmy (WinMonitor a Asistent, WinTalker Voice). Připojením skeneru či baillské tiskárny a příslušných programů lze získat digitální čtecí přístroj s hlasovým či hmatovým výstupem. Další dva výrobky této skupiny nabízí firma SPEKTRA. Jedná se o přenosný počítač s hlasovým výstupem  používající odečítací program Window Eyes. Tato sestava se prodává pod názvem Note Vox a lze ji pomocí přenosného braillského zobrazovače Braille Voyager rozšířit o hmatový výstup, případně připojením skeneru s OCR programy získat čtecí zařízení. Druhým produktem je Note Zoom Extra, notebook se speciálním zvětšovacím programem Zoom Text Extra s hlasovou podporou. 

Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem dnes představuje hmatový displej, často označovaný také jako braillský řádek. Dříve se používal ještě Optacon, který na základě optiky převáděl běžný tištěný text do reliéfní hmatové podoby. Hmatový displej je speciální zařízení, které zobrazuje řádek z obrazovky nebo jeho část v braillově písmu. Je zřejmé, že uživatel pro práci s touto pomůckou musí dobře znát braillovo písmo, ale zato může pracovat i s odborným či cizojazyčným textem. K počítači se většinou připojuje přes USB port. Jednotlivé typy se liší  hlavně v počtu zobrazovaných znaků, nejčastěji to bývá 20, 40, 70, 80, které jsou někdy doplněny 3 až 4 stavovými znaky (pozice kurzoru na obrazovce, pozice displeje a typografické informace). Navigační a řídící klávesy bývají umístěny tak, aby je bylo možné ovládat pouze palci a prsty se tak mohl číst text. Mezi nejlepší výrobky na trhu patří dvě modelové řady ALVA Braille Displays, a to  Delphi (440 a 480) a Satellite (544, 544  TRAVELLER, 570 PRO). Podobný typ zařízení je ALVA Braille Terminal (20 a 340), Braille Voyager Tieman nebo Power Braille. Nabídkou firmy GALOP je Braillský zobrazovač FOCUS v několika modelech od 150 000 - 320 000,- Kč. 

Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé umožňuje vytisknout potřebný text či obrázek ve speciální hmatové podobě. Nejrozšířenější jsou braillské tiskárny, které tisknou ve slepeckém bodovém písmu.Na trhu lze pořídit výrobek Tiger Embosser, který umožňuje vytisknout text a hlavně obrázek i v 3D. Lze na něm skenovat či tisknout obrázky jako na obvyklé tiskárně. Obsahuje také překladač braillského písma, jednu stránku tiskne v průměru za 35 sekund. Jiným typem zařízení je Index Braill Printer. Za hodinu vytiskne až 300 stránek v braillově písmu, dokáže tisknout i oboustranně, samozřejmě se k tomu používá speciální papír. Umí i kopírovat a to zhruba 2400 kopií za den. Tiskárny reliéfních znaků vydávají při práci celkem dost hluku, proto se k nim používají různá tlumící zařízení, například plastový poklop či celá skříňka (ta v sobě ukládá i vytištěné papíry nebo kopie).

Speciální programy zajišťují zvláštní funkce vyžadované zrakově postiženými, bez kterých by byla většina zmíněných zařízení v této oblasti nepoužitelná.  Většinou se jedná o programy vyžadující procesor s MMX technologii, větší operační paměť a dobrou grafickou kartu. Často podporují myš s kolečkem pro snadnější ovládání. K běžným funkcím patří možnost nastavení barvy pozadí, textu a kontrastu tak, aby to pro oči bylo co nejpříjemnější. Podle poskytovaných služeb se dělí do několika skupin.

Lenka Suková.(xsukova)

Zdroje:

Ján Jesenský, Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia, Gaudeamus, Hradec Králové 2002

www.braillnet.cz

www.helpnet.cz

www.volny.cz/inspider  

www.keyalt.com

www.galop.cz

www.spektravox.cz

www.ok.cz/elvos