ZX Spectrum

Něco málo k Zx Spectru:

Ještě než se objevila poslední verze Zx Spectrum, předcházel této variantě ještě počítač ZX 80 a ZX 81. Záměr výrobce Cliva Sinclaira byl jasný - přiblížit computer nejenom odborníkům ale především domácnostem. Tomu odpovídala také pochopitelně cena, která v období velkých sálových počítačů byla více než lidová. K dosažení této nízké ceny bylo zapříčiněno jednoduší architekturou, která však neubírala na genialitě.

Jsme tedy v roce 1981, kdy běžní uživatelé s obrovským potěšením přivítali pozdější a to už definitivní podobu ZX Spectra . Procesor Z80 od firmy Zilog , který byl využit už u výše zmíněných typů, si ponechal. Systém byl založen v 16 kB ROM, operační paměť byla 48 kB RAM. Tento malý zázrak tehdejší doby byl "poskládán" z klávesnice, z obyčejné obrazovky (rozlišením 256x192 bodů), která sloužila jako monitor. Záznamy se ukládaly na magnetofonovou pásku. Postupem času se ke Spectru přidávali další zařízení jako byla tiskárna, disketová mechanika atd.Didaktik

Díky své popularitě dokázaly počítače ZX Spectrum oslovit i další firmy po celém světě. Kompatibilní počítače či klony této technické novinky začal vyrábět např. americký Timex, československý Minstrum, ruský Pentagon a Scorpion. V našem prostředí se docela dobře uchytil slovenský produkt a.s. Skalica nazvaný DIDAKTIK.

V podstatě šlo však o modifikaci ZX Spectrum, měl paralelní i8255 interface, paměť RAM byla zvýšena ze 48kB na 80 kB. Součástí byla klávesnice, na které se nacházelo 40 různých funkčních tlačítek, dále pak kontrolku napájení a možnost hardwarového resetování. Originalitou tohoto klonu byl Ferranti ULA, Z80A a ruská paměť IOs. Tyto klony byly téměř všechny kompatibilní s ZXS.


Také DIDAKTIK si prošel různou cestou vývoje a různými verzemi.
  1. Didaktik GAMA ´87

  2. Didaktik GAMA ´88

  3. Didaktik GAMA´89
  4. Didaktik M

    Didaktik M

  5. Didaktik M

  6. Didaktik Kompakt

  7. Didaktik Kompakt

Programy na počítač didaktik:

Pro počítač ZX Spectrum a didaktik existovalo(a jistě ještě existuje) velké množství různých programů. Dají se rozdělit do několika skupin, kterým však dominují především hry. Určitě každý, kdo přišel do kontaktu s tímto počítačem si jistě některou zahrál. Míň už bude asi ale těch, co si vzpomenou např. na název některého textového editoru(pro připomínku uvedu jméno asi nejznámějšího Tasword two, který byl velmi rozšířený s celou řadou funkcí, spříjemňující práci s textem).

Na didaktiku bylo možno také vytvářet jednoduché obrázky(např. v Art studiu), ale spíše než pro tvorbu obrázků, uživatelé využívali výukových programů na výuku cizích jazyků, zeměpisu či matematiky, které jim pomáhali při přípravě ke zkouškám.

Ukázka programování na Didaktiku Gama.

Ukázka programování


Srovnání DIDAKTIKU s ZX Spectrum

Jelikož původem všech verzí Didaktiku byl počítač americké firmy Sinclair, dalo by se říci, že Didaktik byl pouze kopií přizpůsobenou tehdejší době. Takových klonů jako byl Didaktik se po celém světě vyrábělo další nepřeberné množství a za svou popularitu, kterou si u nás vysloužil vděčí především malé konkurenci a vypracovanosti jeho "otce" ZX Spectra. Plusem však byla finanční stránka. Počítače vyráběné u nás výrazně snižovali cenu výrobku.

Rozdíly mezi ZX Spectrem a Didaktikem u různých verzí nebyl nikdy propastný do té míry, aby se narušila kompatibilita zcela. Mírný odklon přišel například u Didaktiku Gama, kde byl přidán paralelní interface a 32 kB RAM navíc. Objevilo se několik programů, které byly schopny rozšířenou paměť vužívat, ale tyto hardwareové úpravy zapřičinili zmenšení kompatibility a proto nebyly do dalšího modelu, zvaného Didaktik M, vůbec implemenovány. Na Didaktiku se zase "podepsaly" použité součástky, hlavně zákaznický čip ULA a způsob adresace paměti.

Zdroj informací: Tahle příručka uživatele dodaváná jako manuál(úvodní strany):Ukázka programování

Internetové stránky: ukázka programování z časopisu ABC 1990(rubrika Počítač tvůj kamarád)