PB161 Jazyk C++ - 13

C++ a jiné objektově orientované jazyky

C# (vyslov [sí šáp])

Objektový jazyk vycházející z C, ale s řadou odlišností oproti C a zejména C++. Úzce svázaný s Microsoft platformou .NET

Široce využívá "okenní" prvky MS Windows, Win32 API

Několik detailů (převzato ze studentské eseje © 2006 M. Hořejší (doporučuji pro další informace)

Java

Základní charakteristika

Verze

V současné době se používá Java 2, a to ve 2 verzích:

Aplety a aplikace

Obojí se překládá příkazem javac

Aplet:

Aplikace:

Příklad apletu:

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class Hello extends Applet
{
 public void paint(Graphics g) // Java automatically calls paint
 { 
  g.setColor(Color.red);
  g.drawString("Hello, World!", 5, 10);
 }
}

Napojení na webovskou stránku:

<APPLET CODE="Hello.class" WIDTH=300 HEIGHT=300></APPLET>

Příklad aplikace:

public class Hello
{
 public static void main(String args[])
 { 
  System.out.println("Hello, World!");
 }
}

Podobnosti Javy a C++

Rozdíly oproti C++

Speciality Javy

Nevýhody

Příklad (jednoduchá hra):

JavaScript

Skriptovací jazyk v něčem vnějškově připomínající Javu. Pouze předdefinované objekty (odvozené od okna prohlížeče). Interpretován přímo prohlížečem. Zčásti v Javascriptu jsou naprogramovány prohlížeče Firefox a Thunderbird, s jeho verzí pracuje také VoiceXML.

Smalltalk


Předchozí Předchozí přednáška Další Další přednáška Hlavní stránka Hlavní stránka