Novinky

Konzultační hodiny
Úterý: 9:00 - 10:00

jiný termín jen po domluvě

Rozvrh

Úterý, 12:00 - 13:50, posluchárna B411

Výuka

Předmět je veden formou výuky, která kombinuje přednášky a samostudium. Přednáška v trvání jedné vyučovací hodiny je úvodem do daného tématu (viz níže). Druhá hodina je věnována samostatné práci studentů s textem s cílem seznámit se s tématem podrobně.

Osnova

 • Modální logiky: výroková modální logika, modální mu-kalkulus.
 • Temporální logiky: výroková temporální logika, lineární a větvící se čas, temporální operátory.
 • Logiky pro systémy reálného času.
 • Klasifikace vlastností procesů: lokální, globální vlastnosti, živost, bezpečnost.
 • Verifikace temporálních vlastností, ověřování modelu (model checking).
 • Automatizovaná verifikace, aplikace.

Požadavky na absolvování předmětu

Znalosti a dovednosti, které je potřeba zvládnout, jsou uvedeny v katalogu předmětů. Předmět je zakončen zkouškou, která je tvořena písemnou a ústní částí. Použití literatury a poznámek není při písemce povoleno. Každá písemka je jinak obtížná, proto nelze uvést generickou hodnotu pro absolvování předmětu či postup k ústní části. Ústní část zkoušky není bodována.

Doporučená literatura

 • Handbook of logic in computer science. Vol. 2, Background : computational structures. Edited by S. Abramsky - Dov M. Gabbay - T. S. E. Maibaum. Oxford : Clarendon Press, 1992.
 • Clarke, Edmund M. - Grumberg, Orna - Peled, Doron. Model checking. Cambridge : MIT Press, 1999.
 • Manna, Zohar - Pnueli, Amir. Temporal verification of reactive systems : safety. New York : Springer, 1995.

Studijní materiály

Slidy k přednáškám - témata

Slidy jsou dostupné pouze z domény .muni.cz a nesmí být umístěny na veřejně dostupnou doménu!
 1. Why we need non-classical logics? (PDF)
 2. Formal models of processes (PDF)
 3. Propositional modal logic (PDF)
 4. Propositional dynamic logic (PDF)
 5. Modal algebras (PDF)
 6. Decision procedures for PML (PDF)
 7. Between modal and temporal logics (PDF)
 8. Propositional temporal logics (PDF)
 9. Modal mu-calculus (PDF)
 10. Completeness of axiom system for PML (PDF)