IB107 Vyčíslitelnost a složitost


Texty k přednáškám: (dostupné pouze z .muni.cz - nesmí být umístěny na veřejně dostupnou doménu!)

Připravují se a budou průběžně zveřejňovány na této stránce. Pro první přednášky je k dispozici starší, ale osvědčený, učební text. Pro přednášky o složitosti lze k doplnění požít i tento pracovní předběžný text. Prosím o velkou shovívavost při jeho čtení!